Stortingets medlemmer i kontrollkomiteen har undersøkt SSB-saken siden november 2017. Klokken 15 tirsdag samlet medlemmene av komiteen seg igjen, denne gangen for å konkludere.

Komiteen går inn for kritikk mot finansminister Siv Jensen, opplyser Dag Terje Andersen (Ap) som leder komiteen. Et flertall i komiteen går for kritikk, mens Høyre og Frp er uenig.

– Vi har landet på at det er grunn til å fremme kritikk for håndteringen av saken. Der er det et flertall både i komiteen og i stortingssalen, sier Andersen.

DN har fått tilgang til en midlertidig innstilling. Den viser at Arbeiderpartiet og SV var villig til å si at finansministerens håndtering var sterkt kritikkverdig, men de bøyde av for flertallet.

Torgeir Knag Fylkesnes og SV ønsket å gå lenger i kritikken.
Torgeir Knag Fylkesnes og SV ønsket å gå lenger i kritikken. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Spørsmålet er om vi har en minister som snakker sant. Jeg mener fortsatt det er høyst uklart, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV), som sier at partiet ville gå lengre.

Jensen ønsker ikke å kommentere saken før innstillingen er offentlig.

Det har vært stor uenighet i komiteen underveis om hva de synes om Jensens opptreden. Høyre og Fremskrittspartiet gikk imot en kontrollhøring nummer to tidligere i år, men den ble gjennomført etter ønske fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Kristelig Folkeparti. Opposisjonspartiene har også vært tydelige på at de mener finansministeren har opptrådt kritikkverdig i saken.

Christine Meyer gikk av som SSB-sjef i november.
Christine Meyer gikk av som SSB-sjef i november. (Foto: Gorm K. Gaare)

Konflikt

Striden om SSB startet i oktober 2017, da byråets tidligere sjef Christine Meyer ble kalt inn på teppet av finansminister Jensen. Grunnen var bekymringer knyttet til endringer Meyer ville gjøre i byråets forskningsavdeling.

Saken eskalerte til en offentlig ordkrig mellom Meyer og Jensen etter ytterligere møter. Jensen sa at hun ikke hadde tillit til Meyer, noe SSB-sjefen mente at hun ikke trengte å ha for å beholde sin jobb.

Kjernen i saken har vært en uenighet mellom Jensen og Meyer om hvorfor hun måtte gå. Meyer mener at hun hele tiden hadde departementet i ryggen, helt til hun ville flytte den omstridte innvandringsforskeren Erling Holmøy. Jensen mener derimot at Meyer har fått flere advarsler over lang tid.

– Når det gjelder kjernen av saken synes jeg det er veldig tydelig at departementet ikke har gitt noen tydelige signaler om at prosessen skulle ende før i oktober. Det synes jeg er nokså innlysende, har KrFs Hans Fredrik Grøvan uttalt til DN tidligere.

Kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (til høyre) flankeres av Ulf Leirstein (fra venstre), Mazyar Keshvari og Thomas Dam.
Kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (til høyre) flankeres av Ulf Leirstein (fra venstre), Mazyar Keshvari og Thomas Dam. (Foto: Aleksander Nordahl)

Strid om dokumenter

Den første høringen om saken var i januar, men komiteen har ennå ikke blitt ferdig. Mye av grunnen er et langtvarende etterspill om hemmelige notater som er sentrale i saken.

Notatene er fra møter mellom Meyer og departementet, hvor departementet sier det er blitt gitt advarsler. Dette er Meyer, og andre som var til stede på møtene, uenige i. Derfor har komiteen vært opptatt av å sikre skriftlig dokumentasjon fra møtet.

Disse notatene fikk komiteen imidlertid først i februar. Notatene inneholder ingen advarsler til Meyer, ifølge SVs Fylkesnes.

Det har også vekket oppsikt at departementet redigerte notatene før de skulle bli sendt til Sivilombudsmannen, som skulle ta stilling til om de kunne offentliggjøres. Dette ble først avslørt i DN. Ifølge komiteens leder Dag Terje Andersen ble meningsinnhold i notatene endret.

Endringene ble gjort av ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet. I et intervju med DN har Meyer sagt toppbyråkraten til Jensen var en pådriver for endringene som kostet Meyer jobben.

– Jeg er glad for at kontrollkomiteen har hatt en grundig og skikkelig behandling av saken. For meg har det hele tiden vært viktig å hegne om SSBs uavhengighet og vise at det må være en ryddig styring i omstilling av offentlig sektor, sier tidligere SSB-sjef Meyer.(Vilkår)

Parlamentarisk leder i Frp: – Trist at det skulle gå så langt at Sylvi valgte å trekke seg
01:04
Publisert: