Statsminister Erna Solbeg (H) og en rekke regjeringstopper var i august inne på teppet hos Stortinget. De forklarte seg etter knusende kritikk fra Riksrevisjonen om mangelfull sikring av viktig infrastruktur mot terror og angrep, såkalt objektsikring.

Det kommer til å være en lukket høring i oktober, men allerede nå stiller kontrollkomiteen en rekke nye spørsmål til statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Dette kommer frem i flere brev fra Stortinget som er signert av komiteens leder, Dag Terje Andersen (Ap). Spørsmålene er utformet av Arbeiderpartiet, SV og Kristelig Folkeparti.

Ber om oversikt

Statsminister Solberg får ni spørsmål, og blir blant annet bedt om å redegjøre for feilinformering av Stortinget.

«Komiteen ber om en oversikt over all rapportering fra regjeringen til Stortinget om status på objektsikring fra januar 2014 til i dag med en presisering av hva som er korrekt informasjon og hva som er feil og/eller upresist».

Andersen tar også opp at statsministeren har offentliggjort informasjon som har vært gradert, og viser til at Solberg i oktober fortalte at det nye beredskapssenteret regjeringen bygger vil sikre fire av politiets skjermingsverdige objekter.

«Dette er informasjon kontroll- og konstitusjonskomiteen har mottatt i ggraderte dokumenter. Er det andre opplysninger fra de graderte dokumentene som kan deles med offentligheten? Har informasjonen fra de graderte dokumentene blitt nedgradert, og å si fall er prosedyrene for nedgradering fulgt?» står det i brevet.

Vil vite om pengebruk

Justisminister Wara får 13 spørsmål fra Stortinget. Komiteen vil blant annet vite om dialogen mellom hans departement og Politidirektoratet.

«Har Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av de siste fem årene i budsjettdialogen med Politidirektoratet anmodet direktoratet om å nedjustere arbeidet med objektsikring?»

DN har tidligere skrevet om at Justisdepartementet i budsjettdialogen med direktoratet spurte om hvor mye man kunne nedskalere pengebruken på objektsikring.

Justisministeren må gi flere svar om ressursbruk på objektsikring.

«Har Politidirektoratet i løpet av det siste året på en formell måte uttrykt bekymring overfor Justis- og beredskapsdepartementet angående ressurssituasjonen for å få nødvendig fremdrift i arbeidet med objektsikring?» står det i et annet spørsmål.

Spør om frist

Forsvarsminister Bakke-Jensen er den som får minst å svare på, og får kun fem spørsmål. Et av dem gjelder informering av Stortinget.

«Når ble det bestemt at 2025 var sluttfrist for å komme i mål med skjerming av Forsvarets skjermingsverdige objekter i henhold til objektsikkerhetsforskriften, og hvorfor har ikke forskyvningen av fristen blitt kommunisert til Stortinget tidligere?»

Flere av medlemmene i komiteen reagerte i august på det de mente var mangelfull rapportering til Stortinget fra regjeringens side. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Bård Bjerkholt: — Det er på mange måter en bitter sorti i dag
Avgangen til Berit Svendsen bekrefter inntrykket av at når hun ikke fikk toppjobben, så kunne det være det samme, mener DNs kommentator Bård Bjerkholt.
01:12
Publisert: