Dagens Næringsliv sitter på rapporten som Forsvarsdepartementet nekter å offentliggjøre.

Nå tyder mye på at statsminister Erna Solberg med sine statsråder igjen må ta veien til Stortinget og svare på kritiske spørsmål om regjeringens manglende arbeid for å sikre vitale mål i Norge mot terror og krise. Forsvarssjefen og Politidirektøren må da også trolig igjen forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende Riksrevisjonens rapport om objektsikring.

Ny behandling

Tirsdag i neste uke skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite avgjøre om det skal innkalles til en ny høring i saken. 

Denne gangen vil den i tilfelle gå for lukkede dører i Stortingets avlyttingsfrie møterom.

Arbeiderpartiets  Martin Kolberg har ingen kommentar til innholdet i rapporten som DN har offentliggjort, men mener at en ny høring blir stadig mer aktuelt.

— Jeg har ingen kommentarer i offentlighet til det som er unntatt offentlighet. Vi har hele tiden ment at dette burde offentliggjøres. Det har også Stortingets presidentskap stilt seg bak. En beslutning om lukket høring er nærmere enn før, sier Martin Kolberg til Dagens Næringsliv.

Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiets stemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil være et tilstrekkelig flertall for at komiteen går inn for at det skal innkalles til en ny høring.

Tynnslitt tillit

Venstres Abid Raja er helt klar på at det må bli en ny høring.

Han vil ikke kommentere innholdet i rapportene DN har presentert, men er klar på at at Stortinget må få bedre klarhet i hva som faktisk er situasjonen rundt objektsikringen i Norge. Under den åpne høringen denne uken uttalte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at han ikke delte Riksrevisjonens konklusjon om at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring.

— Jeg kan ikke kommentere dokumentene i denne saken som er begrenset. Men jeg kan generelt si at min tillit til forsvarssjefen var tynnslitt fra før, sier Raja.

Han viser til Marinefartøysaken fra 2016 der forsvarssjef Bruun-Hanssen fikk kritikk fra Stortinget på at han ikke har forstått alvoret i at forsvarsmateriell har havnet i land som Nigera. 

— Min tillit til forsvarssjefen ble ikke noe bedre etter høringen om objektsikring denne uken. Etter mitt syn bidrar han til å tilsløre problemene mer enn å vise en åpenhet og se behovet for Stortingets kontroll i denne saken, sier Abid Raja til DN.

Det lyktes ikke DN i kveld å få kommentar fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Rajas uttalelser.

Bore videre

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er også klar på at det trengs en ny høring.

Han vil til bunns i at de interne kontrollsystemene blant annet i Justisdepartementet ikke har fungert.

— Det er helt nødvendig å ha en ny høring. Den må bli lukket på grunn av de graderte opplysningene. Så får vi ta de problemene som dette gir i neste omgang når det gjelder hvordan vi skal behandle saken i komiteen og i Stortingssalen. 

— Det som har kommet frem i høringene var at alle egentlig var enig i at det var god samordning mellom Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet. Men så kommer det fram fra tidligere justisminister Anders Anundsen at han var blitt feilinformert egen etat.  Det ble de først kjent da Riksrevisjonen kom med sin undersøkelse. Rapporteringene i departementet var feilaktige. Internkontrollsystemene i departementet har nok en gang vist seg å være feilaktig. Dette skal vi bore videre på, sier Lundteigen.

Manglende sikkerhet

Dagens Næringsliv sitter på den graderte rapporten fra Riksrevisjonen som omtaler Riksrevisjonens hovedfunn i manglende objektsikring i Norge.

Den viser forsvaret og politiets manglende evne til å sikre viktige eiendommer, infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet ved terror, sabotasje og kriser. Det var i den åpne hovedrapporten fra Riksrevisjonen som kom høsten 2016, at det ble kjent at det var alvorlige mangler rundt objektsikringen i Norge. Etter terroraksjonene 22.juli. 2011, påla Stortinget regjeringen og gjennomføre en rekke tiltak for å sikre eiendommer og samfunnskritiske funksjoner mot nye angrep. Dette var foranledningen til den åpne høringen som ble gjennomført i Stortinget denne uken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vedum: -Jeg får spørsmål om jeg er for tidlig i form
Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum holder pressekonferanse i forkant av partiets landsmøte i Trondheim.
00:55
Publisert: