Stortinget vil ha 561.691 kroner tilbake fra Per Roar Bredvold, som ga seg på Stortinget i 2013. For hans partikollega, Jan Arild Ellingsen, er kravet på 506.292 kroner. Han var ferdig som representant i 2017.

Bakgrunnen for kravene om tilbakebetaling er artikler i DN om politikernes etterlønnsaker i september og oktober 2021.

Etter at de er ferdige på Stortinget kan stortingsrepresentanter få fratredelsesytelse, som tilsvarer full godtgjørelse, i tre måneder. Deretter følger muligheten for ett år med etterlønn. Men det er noen begrensninger. For eksempel gis det ikke ved oppstart av egen virksomhet.

Senter

I Bredvolds tilfelle er det Stortinget reagerer på etableringen av et senter, samtidig som han mottok etterlønn. Bredvold eide halvparten og var oppført som daglig leder.

«Stortinget var ikke, og ble ikke gjort kjent med din virksomhet i Vålersenteret as i 2014 da du mottok etterlønn. Stortinget fikk informasjon om dette første gang gjennom en artikkel i Dagens Næringsliv», heter det i brevet til Bredvold.

– Flere på Stortinget visste om at vi ønsket å kjøpe den, også flere i administrasjonen under våre samtaler, har han skrevet i en epost til DN tidligere.

– Undertegnede har ikke mottatt/tatt ut en krone i godtgjørelse fra Vålersenteret. At en er oppført som daglig leder i et selskap i Brønnøysundregistrene, indikerer ikke nødvendigvis at det må jobbes mye, har han også uttalt.

Kapitalinntekt

Når det gjelder Ellingsen, krever Stortinget tilbake penger ettersom han hadde kapitalinntekter fra utleie og salg av eiendom i etterlønnsåret 2018.

«Stortinget var ikke, og ble ikke gjort kjent med Ellingsens kapitalinntekter i 2018 da Ellingsen mottok etterlønn. Stortinget fikk informasjon om at Ellingsen hadde hatt kapitalinntekt fra eiendomssalg første gang gjennom en artikkel i Dagens Næringsliv den 18. oktober 2021 og om leieinntektene gjennom innsyn i Ellingsens skattemelding i mars 2022», står det i brevet.

Søksmålsvarsel

I begge brev fremholder Stortingets advokater fra Grette at det uaktsomt er gitt mangelfulle opplysninger.

– Det er gjennomført en grundig vurdering av de utbetalingene. Vi har funnet at det er gitt etterlønn i strid med reglene, som følge av at vi ikke har fått tilstrekkelige opplysninger fra de to tidligere representantene, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Det presiseres også at brevet er å anse som et formelt søksmålsvarsel.

«Stortinget forbeholder seg følgelig retten til å iverksette rettslige skritt uten ytterligere varsel. Dersom kravet bestrides anmodes det om at søksmålsvarselet besvares innen to uker fra dette brevs dato, herunder at det tas stilling til kravet og dets grunnlag».

– I tidligere etterlønnssaker har vi fått penger tilbake, uten at det har vært behov for å sende et sånt type søksmålsvarsel, sier stortingsdirektøren.

Stortinget har konkludert i saken. Her ved direktør Marianne Andreassen.
Stortinget har konkludert i saken. Her ved direktør Marianne Andreassen. (Foto: Fartein Rudjord)

Votering

DN har ikke fått svar fra Jan Arild Ellingsen og Per Roar Bredvold mandag. Ellingsens advokat, John Christian Elden, skriver i en melding:

– Dette er første meddelelse av at Stortinget overhodet mener de har et krav, så jeg er overrasket over at de truer med søksmål. Alle spørsmål er besvart, og mesteparten er ryddet av veien. Det som gjenstår er at Stortinget nå mener at de – med tilbakevirkende kraft – skal gjøre fradrag i lønnen i hele 2018 med salgsinntekter fra et leilighetssalg på slutten av året. Jeg er slett ikke sikker på om det er riktig juss, men vil nå vurdere det nærmere.

Stortingets lovverk har inneholdt ulik informasjon om kapitalinntekter gjør at etterlønn avkortes eller ikke. I et av brevene kommer det frem at dette har vært tema i Ellingsens sak.

«Stortinget kan ikke se at dette er avgjørende for uaktsomhetsvurderingen. Som tidligere påpekt var Ellingsen selv til stede da innstillingen om at kapitalinntekter skulle komme til avkorting ble behandlet i Stortinget den '13. juni 2017, og voterte for dette forslaget. Uoverensstemmelsen i lovteksten er uansett ikke unnskyldelig for ikke å informere Stortinget om kapitalinntektene», skriver Stortingets advokat.

Flere saker

DN har de siste årene skrevet en rekke saker om Stortingets fratredelsesytelse og etterlønn. Over to millioner kroner er blitt krevd tilbake fra representanter.

Et stortingsutvalg ser for tiden på ordningen, og vurderer strengere sanksjoner. I tillegg holder Riksrevisjonen på med en granskning. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.