Thomessen har fått mye kritikk av håndteringen av byggeskandalen på Stortinget, prosjektet som sprakk budsjettet med 700 millioner kroner. Han ble likevel fremmet av Høyre som president for kommende periode. Thomessen fikk motstand av Arbeiderpartiet som valgte å stille Eva Kristin Hansen som motkandidat. Det er 45 år siden Ap sist gikk til kamp om vervet som stortingspresident.

Ved forrige valg i 2013 ble Thomessen valgt som stortingspresident med 164 av 166 stemmer. I år nektet Ap, Sp og SV å støtte Thomessen og dermed var det duket for et noe mer spennende valg denne gangen.

Med knapp margin

Etter at samtlige stemmer fra de 169 representantene er talt opp er det klart at Olemic Thommessen fortsetter som stortingsrepresentant med et flertall med 86 stemmer, mot Eva Kristin Hansens 80 stemmer. Tre representanter stemte blankt i den hemmelige, skriftlige voteringen. Det betyr mest sannsynlig at to representanter på borgerlig side valgte å avstå fra å stemme på Thommessen.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) opplyser at Une Bastholm stemte for Eva Kristin Hansen.

«Hun stemte for Aps kandidat. Begrunnelsen er kjønnsbalansen i presidentskapet og komiteene», opplyser partiet.

Beklager Høyres valg

– Det hadde vært mulig for Høyre å fremme en samlende kandidat, men dette valgte Høyre å overhøre ved å velge Thommessen, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre fra Stortingets talerstol i forkant av avstemningen. Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet, nå brytes.

Også Sps parlamentariske leder Marit Arnstad og SV-leder Audun Lysbakken beklaget Høyres valg av presidentkandidat.

– SV var innstilt på å stemme på en president fra Høyre med dagens flertall, og det er ene og alene Høyres ansvar at det ikke blir sånn. Dette vitner om maktarroganse fra Høyre, uttalte Lysbakken.(Vilkår)

Årets fredspris gir neppe færre bomber, men komiteen viser en positiv selvstendighet.
Kjetil Wiedswang kommenterer årets fredsprisvinner ICAN.
01:58
Publisert: