Siden starten av mars har det stormet rundt Innovasjon Norge. Tidligere styreleder Per Otto Dyb ville ta opp ansettelsesforholdet til Anita Krohn Traaseth, men han trakk seg i stedet etter samtaler med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Dyb mener Isaksen hindret ham fra å ta opp Traaseths posisjon, noe statsråden har benektet.

Siden har Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Aasland stilt en rekke spørsmål om saken til Isaksen. Etter det siste svaret har han hatt samtaler med partikollega Dag Terje Andersen, leder av kontrollkomiteen på Stortinget.

Tar opp saken

Nå skal Andersen ta opp saken i kontrollkomiteen til uken. Til uken vil han diskutere med resten av komiteen om det vil være aktuelt å stille nye spørsmål i saken. Han åpner for en høring om saken.

– Det er på bakgrunn av at man ikke kommer lenger med spørsmål fra representanter. Derfor vil jeg ta en runde i komiteen og se om det er aktuelt for oss å følge opp med nye spørsmål og få muligheten til å snakke med statsråden og andre involverte om hva som har skjedd mellom styreleder og departementet, sier Andersen.

Stortinget kan kun stille statsråden spørsmål. Ved en eventuell kontrollhøring kan Dyb og andre aktører også kalles inn.

– En høring er en mulighet næringskomiteen ikke har. Det er bra at fagkomiteen har fulgt opp, men de har ikke noen flere muligheter. Dermed er det naturlig å diskutere om kontrollkomiteen skal følge opp, sier Andersen.

Han understreker, som Aasland har gjort tidligere, at det er styrets ansvar å vurdere stillingen til administrerende direktør.

Dag Terje Andersen skal ta opp saken til uken.
Dag Terje Andersen skal ta opp saken til uken. (Foto: Aleksander Nordahl)

Vil spørre om instruksjon

Aasland forteller at det vil være naturlig å stille spørsmål om Isaksen har instruert Dyb, noe næringsministeren benekter. Ifølge Isaksen kan styret ta opp Traaseths ansettelsesforhold om det ønsker.

– Det er også naturlig å spørre om hva slags kommunikasjon det har vært mellom styreleder og eier i tidligere faser, sier Aasland.

Kontrollkomiteen har i år hatt to høringer om SSB-saken, noe som endte med kritikk av finansminister Siv Jensen.

Det har stormet rundt Innovasjon Norge den siste måneden. Styrets tidligere leder ønsket å ta opp posisjonen til Anita Krohn Traaseth.
Det har stormet rundt Innovasjon Norge den siste måneden. Styrets tidligere leder ønsket å ta opp posisjonen til Anita Krohn Traaseth. (Foto: Mikaela Berg)

Isaksen avviser instruksjon

Næringsminister Isaksen forteller at han ser frem til å svare Stortinget igjen.

– Jeg er positiv til å svare på alle spørsmål. Kontrollkomiteen kan stille litt andre spørsmål enn det vanlig stortingsrepresentanter kan, så det har jeg ingenting imot, sier han.

Isaksen har tidligere redegjort for dialogen mellom styreleder og departementet og spørsmålet om han har instruert Dyb.

– Begge de tingene har jeg svart på til Stortinget, men jeg har ikke noe imot å utdype det: Både når det gjelder dialogen før og under min tid, og også innholdet i dialogen, sier han.

Han gjentar også det han kaller et avgjørende poeng:

– Det var ingen instruksjon. Det var også viktig for meg å si dette under samtalen med styreleder, sier Isaksen. (Vilkår)

Ferd-Andresen som tegneserieredaktør: – Dette er helsefremmende
Johan H. Andresen har tatt en ukes vikariat som tegneserieredaktør i Egmont. Han mener tegneserier er undervurdert i Norge.
02:29
Publisert: