I august 2020 tok stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) kontakt med Averøy ungdomsskole. Han viste til at «jeg takker nei til gjenvalg og at jeg da ønsker å gå tilbake til full stilling som lærer».

Reiten hadde på dette tidspunktet permisjon fra jobben på skolen ut stortingsperioden, det vil si til enden av september 2021.