Bataljen om bioteknologiloven i Stortinget handlet mye om politisk spill, fintelling av stemmer og kraften i partipiskene. Spenningen lå nettopp i dette. Det ble slik fordi avtaler og kompromisser lenge har gjort at et mindretall kunne blokkere flertallets oppfatninger.