«Dersom du i løpet av perioden med etterlønn får inntekt må du underrette administrasjonen om dette».

Dette fikk Rigmor Andersen Eide beskjed om flere ganger da hun i 2018 ble innvilget etterlønn. Eide var ferdig etter to perioder som fast representant for KrF, og skulle pensjonere seg året etter.