Skatteetaten har ikke gitt skikkelig svar på hvorfor stortingsrepresentanter som er folkeregistrert på gutte- eller pikerommet, må skatte av pendlerbolig.

Det mener Stortingets direktør Marianne Andreassen, som tirsdag sendte Skattedirektoratet et brev for å be om svar.

– Vi vil ha en grundig, faglig vurdering fra Skatteetatens side. Det er viktig å få belyst disse spørsmålene. Det har oppstått faglige diskusjoner der det er ulike meninger, sier Andreassen til NTB.

Skatteetaten har flere ganger uttalt i mediene at stortingsrepresentanter som ikke har utgifter på hjemstedet, skulle ha skattet av fordelen med å få pendlerbolig. Men Andreassen mener Skatteetaten ikke har skriftlig og rettslig begrunnet sitt syn nærmere overfor Stortinget.

Foreldrehjem og utleie

I et 21 sider langt brev ber stortingsadministrasjonen om at Skatteetaten må svare på hvilke rettskilder og rettslige vurderinger de baserer sine standpunkter på.

I hovedsak gjelder det to forhold: Det første er stortingsrepresentanter som pendler fra foreldrehjemmet, og det andre gjelder stortingsrepresentanter som delvis har leid ut bolig på hjemstedet mens de hadde pendlerbolig.

– Både for Stortingets administrasjon og for stortingsrepresentantene er det avgjørende at skattereglene blir praktisert riktig. Det har stor økonomisk betydning for den enkelte representant og for representantenes mulighet til å utøve vervet i Oslo på like vilkår, skriver Andreassen i brevet.

Da sakene om pendlerbolig kom opp i fjor høst, hyret stortingsdirektøren inn advokatfirmaet Grette til å gjennomføre en skatterevisjon. Rapporten var klar like før jul, og den konkluderte med at Stortinget har gjort rett, mens skattemyndighetene har tatt feil.

Fortsatt uenig?

Det har gått tre måneder siden rapporten forelå, påpeker Andreassen, og antyder at det er på tide med et svar.

– Stortingets administrasjon ser det som hensiktsmessig om Skatteetaten kan opplyse om den fortsatt er uenig med konklusjonene i skatterevisjonens rapport, skriver Andreassen.

Til NTB sier Andreassen at administrasjonen har brukt tid på å gå gjennom revisjonsrapporten, samt studere uttalelser som skattedirektør Nina Schanke Funnemark og andre fra Skatteetaten har gitt til mediene.

Stortinget vil nå avvente svaret fra Skatteetaten før de avgjør hvordan sakene videre skal håndteres. Men foreløpig mener stortingsadministrasjonen at representantene ikke skal betale skatt for pendlerbolig – uavhengig av om de har boligutgifter på hjemstedet eller ikke.

– Vi mener vi i all hovedsak har behandlet disse sakene korrekt, slik også Grette-rapporten konkluderer med, sier Andreasen.

Brev mottatt

Skatteetaten bekrefter at de har mottatt brevet, og at de er i gang med å lese det.

– På generelt grunnlag kan vi si at vår forståelse er forankret i lovtekst siden 1927, forarbeider og langvarig ligningspraksis. Skatteetaten har taushetsplikt og vil ikke gå nærmere inn på vurderinger av brevet, kontrollen og utfallet av den, sier juridisk sjef Harald Johannessen i Skatteetaten.

– Uttalelsene vi har gitt til pressen om saken, har vært av generell karakter, og her som ellers, må vi vurdere det konkrete faktum i hver sak opp mot gjeldende regelverk, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.