DN skrev i en tidligere versjon at Stortinget trosser regjeringens hemmelighold og vil offentliggjøre rapporten. Det riktige er at flertallet i kontrollkomiteen ønsker dette. KrF er ikke med på protokolltilførselen fra Høyre og Frp, slik DN først skrev, men vil utsette saken.