Dokumenter DN har fått innsyn i, viser dialog mellom forsvarer John Christian Elden og Stortingets administrasjon tidligere i september.

Elden kontaktet 16. september stortingsdirektør Marianne Andreassen, og opplyste om at Keshvari ville betale tilbake for uriktige reiseregninger.

Det er fire dager etter at Keshvari sa seg villig til at saken skulle bli behandlet som en tilståelsessak. Den går for Nedre Romerike tingrett 18. oktober.

Fremmet erstatningskrav

Direktør Andreassen svarte Elden 17. september, og viste til at administrasjonen i mai fremmet et erstatningskrav mot Keshvari til Oslo politidistrikt på 450.000 kroner.

«I brevet er det tatt uttrykkelig forbehold om at kravet vil bli justert tilsvarende dersom beløpet skulle endre seg i straffesaken. Det er også opplyst at det økonomiske tapet for Stortingets administrasjon utgjør minimum det beløp som legges til grunn i straffesaken. For at vårt erstatningskrav kan inkluderes i straffesaken, har vi begrenset oss til det som anses bevist i straffesaken», skrev hun.

– Jeg kan bekrefte at Keshvari har betalt tilbake 450.000 kroner. Vi tar imidlertid forbehold om justering av kravet dersom beløpet skulle endre seg i straffesaken, skriver Andreassen i en epost til DN.

Fremla kvittering

«Dersom det i straffesaken blir lagt til grunn et tilsvarende beløp, vil innbetaling av det nevnte beløpet innebære at vi frafaller vårt erstatningskrav. Vi fastholder imidlertid forbeholdet om justering av kravet dersom beløpet skulle endre seg i straffesaken. Vi tar også forbehold om fremsettelse av ytterligere krav dersom det senere avdekkes nye forhold som er erstatningsbetingende og som ikke er omfattet av straffesaken», skrev direktøren.

Samme dag svarte Elden med en kvittering for at 450.000 kroner var innbetalt.

– Han har hele tiden sagt at han selvsagt skal betale tilbake når han fikk et tall fra Stortinget da han selv manglet oversikt. Stortinget svarte at de ville ha tilbake etter dom. Han valgte ikke å vente på dom, men å betale ut fra siktelsen for å få gjort opp for seg. Ha ner lei seg for det som skjedde, og vil ta sin straff, skriver Elden i en melding.

Det var Aftenposten som i fjor avslørte reiseregningsjukset. Keshvari blir for tiden også etterforsket for en trusselsak.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.