Det bekrefter flere kilder på Stortinget overfor DN. Dermed kan sluttsummen på det omstridte byggeprosjektet bli så mye som 2,3 milliarder. DN skrev tirsdag at det ligger an til nye overskridelser i Stortingets oppussing av Prinsens gate 26. I 2015 var kostnadsanslaget 1,1 milliarder kroner, nå kan prisen bikke to milliarder kroner. Byggeprosjektet, som består i en rehabilitering av nabogården til Stortinget, Prinsens gate 26, inkluderer en 250 meter lang underjordisk tunnel og et nytt post- og varemottak.

Torsdag morgen hadde stortingspresident Olemic Thommessen (H) innkalt til et eget møte i presidentskapet for å diskutere den alvorlige økonomiske situasjonen som har oppstått. Stortingspresidenten er ennå ikke kommet ut for å redegjøre for de nye overskridelsene.

Svært alvorlig

SV krevde onsdag at stortingspresidenten snarest informerer Stortinget om de nye overskridelsene.

– Dersom det kommer nye overskridelser nå som vi akkurat har godkjent budsjettet, er det svært alvorlig, sa fungerende parlamentarisk leder og finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski. Ansvaret for Stortingets budsjetter er nå flyttet fra kontroll- og konstitusjonskomiteen og over til finanskomiteen.

Ifølge Kaski må komiteen vurdere om den må åpne en egen sak for å gå byggeprosjektets overskridelser etter sømmene.

– Her på Stortinget er vi raske til å kritisere andre i samfunnet for å ha for dårlig kostnadskontroll. Dette er alvorlig og uakseptabelt. I desember var beskjeden at alt var under kontroll, sa hun til DN.

Pengene renner ut

Det var med nød og neppe stortingspresident Olemic Thommessen reddet posisjonen som stortingspresident etter opprullingen av byggesaken på Stortinget i fjor. Ikke på flere tiår har det vært kampvotering om presidentvervet i Stortinget.

Byggesaken var en avgjørende årsak til at så mange som 80 av 169 representanter ville ha Thommessen fjernet. I juni 2017 kom Riksrevisjonen med rapporten hvor presidentskapet som byggherre fikk omfattende kritikk.

Etter rapporten vedtok Stortinget sterk kritikk mot presidentskapet. Konklusjonen fra Riksrevisjonen var blant annet at den kraftig kostnadsøkningen bare delvis kan forklares med at prosjektet endret karakter. De pekte på svak kostnadskontroll, avvik fra statens anskaffelsesregler, svak prosjektorganisering og uklar rollefordeling.

Fint i desember

Så sent som i statsbudsjettet for 2017 ble bevilgningen til byggeprosjektet økt fra 1,4 til 1,8 milliarder kroner.

Inkludert i denne pengesummen var det lagt inn en god buffer i tilfelle en ekstraordinær økning av kostnadene. Men dette viser seg å ikke være tilstrekkelig. Like før Stortinget tok juleferie i desember i fjor, gikk Olemic Thommessen på talerstolen for å kommentere byggesaken, uten at den var oppe til behandling.

– Vi har fokus på kostnadskontroll, og prosjektet videreføres med samme kostnadsramme som ved fjorårets budsjettbehandling. Det har vært god fremdrift i byggeprosjektet gjennom hele året. Råbygget til Prinsens gate 26 vil stå ferdig som planlagt, tidlig i 2018, sa Thommessen.(Vilkår)

Dette kommer sentralbanksjef Øystein Olsen garantert si i kveldens årstale
01:35
Publisert: