Stikk i strid med informasjonsstrukturen som var laget for at presidentskapet skulle få mest mulig oppdatert og hyppig informasjon om byggesprekken som nå vil koste 2,3 milliarder kroner, valgte stortingspresident Olemic Thommessen å vente med å bli oppdatert.

– Det er utvilsomt svært alvorlig, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.

7. desember fikk presidentskapet informasjon om oktobertallene for byggeprosjektet som viste at hele byggeprosjektet var i ferd med å havarere økonomisk. Deretter gikk det nesten to måneder før det kom ny informasjon. Olemic Thommessen aksepterte å vente med å få den nye informasjonen.

Kari Elisabeth Kaski (SV) reagerer kraftig på stortingspresident Olemic Thommessens håndtering av byggesprekken.
Kari Elisabeth Kaski (SV) reagerer kraftig på stortingspresident Olemic Thommessens håndtering av byggesprekken. (Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix)

Valgte å vente

Thommessen sier til DN at han ville vente på en samlet presentasjon av de dramatiske regnskapstallene for november og desember. Disse tallene viste at rammen på 1,8 milliarder kroner var brutt.

Ifølge Stortingets eget informasjonssjonssystem, skulle tallene ha blitt kjent for presidentskapet i desember eller senest i januar. Olemic Thommessen erkjenner at det ikke bare var tidligere direktør Ida Børresen det sto på, men at han valgte å vente med å bli informert.

På spørsmål fra DN om hvorfor han valgte å vente med å bli oppdatert, i strid med informasjonsrutinene, svarer Thommessen:

– I presidentskapsmøtet 7. desember ble det understreket at kostnadsrammen for prosjektet skulle holdes. I det samme møtet var det en felles forståelse og forventning om å få en gjennomgang av økonomien i byggeprosjektet og resultatene av kostnads- og usikkerhetsanalysen i månedsskiftet januar februar. Dette innebærer at vi var klar over at byggeprosjektet ville arbeide med denne analysen i januar, skriver Olemic Thommessen i et svar til DN, og legger til.

– Hverken jeg eller presidentskapet for øvrig hadde grunn til å betvile direktørens opplegg for presentasjonen av dette, svarer Thommessen.

Hoppet over informasjon

Dette skjedde til tross for at Olemic Thommessen hadde informert Stortinget om at de nå fulgte situasjonen meget tett, at situasjonen var anstrengt og at det meste av reservene allerede var brukt opp.

Onsdag i forrige uke ga stortingspresident Olemic Thommessen de parlamentariske lederne og finanskomiteen på Stortinget en detaljert informasjon om hvordan og hvor ofte han og presidentskapet er blitt informert om byggeprosjektet på Stortinget. På dette informasjonsmøte beskrev Thommessen at presidentskapet behandler informasjonen fra byggeadministrasjonens rådsmøte tre-ti dager etter rådsmøtet.

19. desember 2017 var det rådsmøte i byggeprosjektet der det ble lagt frem informasjon om at Stortingets byggeprosjekt ville gå ut over rammen på 1,8 milliarder kroner. Det er tidligere kjent at Thommessen ikke fikk informasjon om dette da han 20. desember kunne informere Stortinget om at økonomien var anstrengt, men at rammen på 1,8 milliarder skulle holdes.

Nå viser det seg at Olemic Thommessen selv valgte å vente med å motta oppdatert informasjon – helt til 1. februar. Dette til tross for at byggeprosjektet var inne i en økonomisk krise.

DN har bedt om et detaljert svar fra Stortinget administrasjon i hvilken grad stortingspresidenten og presidentskapet mottok informasjon om oppdaterte tall i januar, og fikk følgende svar:

«Presidentskapet behandlet november-rapporten i presidentskapsmøtet 1. februar. Her ble de forelagt månedsrapportene for både november og desember. Av og til kan det gå noe lengre tid av forskjellige årsaker før en månedsrapport presenteres for presidentskapet, men det forutsettes selvfølgelig at presidentskapet får kritisk informasjon så raskt som mulig, om nødvendig også utenom de ordinære rapporteringsrutinene.

Den sene behandlingen av rapporten for november skyldtes at direktøren ønsket å gi et samlet bilde med utgangspunkt i rapportene for både november og desember.»

Svært alvorlig

SVs Kari Elisabeth Kaski var selv til stede på informasjonsmøtet til stortingspresidenten i forrige uke.

Hun mener det er svært alvorlig at Olemic Thommessen bevisst ventet med å bli informer.

– Dette er nok et eksempel på hvor dårlig styrt byggeprosjektet har vært og at stortingspresidenten bevisst har valgt å ikke motta oppdatert informasjon i en kritisk fase, sier Kaski.

Hun understreker at dette er et helt klart brudd på de forsikringene han har gitt Stortinget om å følge prosjektet tett.

– Olemic Thommessen og Stortingets administrasjons svar til DN viser en tilbakelent president som har valgt å ikke få informasjon om forverringen av den økonomiske situasjon før i februar, til tross for at informasjonen var tilgjengelig sent i desember, sier Kaski.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Stortingspresidenten: Ydmyk på at mye kunne vært gjort annerledes