Etter valget i 2009, mottok en rekke avtroppende representanter som vanlig etterlønn fra Stortinget. På dette tidspunktet fikk alle disse én måned automatisk, deretter kunne de søke om mer.

Ordningen skal være til økonomisk hjelp for politikerne som står uten jobb og inntekt når de er ferdige.