I forrige uke fikk kontrollkomiteen på Stortinget dokumenter som har gått mellom Politidirektoratet og Justisdepartementet om sikring av viktig infrastruktur mot terror og angrep, såkalt objektsikring.

Bakgrunnen er mandagens åpne høring på Stortinget, der en rekke regjeringstopper ble kalt inn på teppet for å svare for seg etter krass kritikk fra Riksrevisjonen i flere omganger.

Nå har også DN fått innsyn i noen av dokumentene. De viser at Justisdepartementet i fjor spurte Politidirektoratet om hvor mye mindre penger det er mulig å bruke på objektsikring.

Dette var etter Riksrevisjonens første rapport med kraftig kritikk av regjeringens arbeid med nettopp objektsikring. Den andre rapporten om saken kom tidligere i år.

«Riksrevisjonen ser svært alvorlig på at grunnsikring av skjermingsverdige objekter ikke er prioritert av Justis- og beredskapsdepartementet», står det i rapporten fra i år.

Ba om innspill om nedskalering

Et dokument DN har fått innsyn i fra juni 2017 gjelder balansering av statsbudsjettet for 2018. I det svarer Politidirektoratet (POD) på spørsmål fra Justisdepartementet i forbindelse med budsjettet.

«For alle tiltakene under punkt 2.2,3 – nye utgifter uten inndekning ønsker vi innspill fra POD på hvor mye som kan nedskaleres til et minimumsnivå eller skyves på til 2019 og samtidig imøtekomme internasjonale forpliktelser/ lovpålagte krav», heter det i dokumentet.

Departementet lurte altså på hvor mye utgiftene knyttet til visse tiltak kunne kuttes eller skyves på.

Et av tiltakene det er snakk om er objektsikkerhet. I svaret om det punktet skriver Politidirektoratet at det 3. mai samme år informerte om kostnadene for å implementere anbefalt grunnsikring for politiets egne skjermingsverdige objekter i samsvar med lov og forskrift.

«Det totale behovet estimert til i overkant av 0,5 mrd. kroner bør fordeles på en femårsperiode for å kunne imøtekomme behov for langsiktige planlegging», skriver Politidirektoratet i dokumentet.

Deretter kommer det frem at en nedskalering vil gjøre det vanskeligere å nå kravene.

«En eventuell nedskalering eller forskyvning av midler til 2019, vil medføre at det tar lengre tid før kravene imøtekommes», skriver direktoratet.

Justisdepartementets kommunikasjonssjef Gunnar Johansen har følgende kommentar til DN:

– Dette er en helt ordinær budsjettprosess, sier han.

Avviste kritikken

I årets rapport fra Riksrevisjonen står det at det var estimert at grunnsikringstiltak for skjermingsverdige objekter i politiet skulle koste 530 millioner kroner i mai 2017, da det var lukket høring om saken.

«I ettertid har Justis- og beredskapsdepartementet bedt Politidirektoratet om å finne alternative grunnsikringstiltak for å redusere de estimerte kostnadene,» står det i rapporten. Estimatet kom dermed ned på 350 millioner kroner, heter det.

Dette har justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) avvist overfor DN. Det var knyttet stor usikkerhet til anslaget på 530 millioner kroner som kom fra et konsulentselskap til Politidirektoratet, ifølge statsråden.

– I kjølvannet av dette er det Politidirektoratet selv som etter en gjennomgåelse og kvalitetssikring av rapporten fra 2017 har justert ned anslaget fra 530 millioner kroner til 350 millioner kroner, sa Wara i forrige uke.

Regjeringens prioritering av objektsikring i budsjettene var tema under mandagens høring i Stortinget.

Statsminister Erna Solberg avviste kritikken fra opposisjonen om at regjeringen ikke har prioritert objektsikring i 2018-budsjettet. Hun viste blant annet til at regjeringen har bevilget 660 millioner kroner til bygging av nytt beredskapssenter for politiet.

– Jeg vil være helt klar på at arbeidet med objektsikring skal prioriteres fremover, det skal også prioriteres i de kommende statsbudsjettene. Departementene vil prioritere dette i dialogen med sine underliggende etater og i dialogen seg imellom. Vi tar inn over oss den kritikken som er reist fra Riksrevisjonen og signalene fra denne komiteen, sa Solberg under høringen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Produksjonen av Stein Erik Hagens tre er i full gang i Kina
Et 14 meter høyt tre, med blader som kan programmeres. Se kunstverket som Stein Erik Hagen ønsker å bringe til Oslo.
00:41
Publisert: