Riksrevisjonen: – Større risiko ved etterlønnsordningen enn vi som revisor har vært kjent med

Riksrevisjonen har kontrollert Stortingets etterlønn siden innføringen i 1966. Først nå blir det en større granskning.

Publisert: Oppdatert:

Tora Jarlsby er ansvarlig ekspedisjonssjef for Riksrevisjonens revisjon av Stortinget.
Tora Jarlsby er ansvarlig ekspedisjonssjef for Riksrevisjonens revisjon av Stortinget. (Foto: Gunnar Lier)