Stortinget har innrømmet urettmessige utbetalinger av etterlønn og mangelfull kontroll. Hvor har revisoren vært?

– Sakene som har kommet frem i Dagens Næringsliv den siste tiden, viser at det er større risiko ved etterlønnsordningen enn vi som revisor har vært kjent med.