Presidentskapet på Stortinget er i ferd med å svare på de alvorlige anklagene i det 11-siders brevet fra kontrollkomiteen DN skrev om i forrige uke. Et formelt brev vil bli klart i løpet av torsdag. 

Ifølge DNs kilder vil presidentskapets holdning være at de kunne håndtert saken knyttet til Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) annerledes på to punkter:  

* Det skulle absolutt ikke tatt syv uker før den særskilte meldingen fra EOS-utvalget nådde Stortinget. 

* Presidentskapet beklager også at kontrollkomiteen ikke fikk kopi av brevet til Evalueringsutvalget, der presidentskapet ber dem se bort ifra ett spesielt punkt av mandatet. 

Oppheve taushetsplikt

Presidentskapet på Stortinget med Olemic Thommessen i spissen var høsten 2014 i en alvorlig konflikt med Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget. Stortingets kontrollkomité anklager presidentskapet for holde den skjult for Stortinget. 

Konflikten oppsto i forbindelse med opprettelsen av et evalueringsutvalg som skulle evaluere EOS-utvalgets arbeid. For at evalueringsutvalget skulle kunne gjøre denne jobben, måtte EOS-utvalget fritas fra sin taushetsplikt overfor evalueringsutvalget. 

Kontrollkomiteen hevder at Stortingets presidentskap uten lovhjemmel krevde taushetsplikten opphevet. EOS-utvalget mente at det måtte en lovendring til for å frita utvalget fra taushetsplikten, men opplevde ikke å bli hørt av Stortingets presidentskap. 

Konflikten ble såpass betent at EOS-utvalget, med Eldbjørg Løwer i spissen, valgte å sende en særmelding til Stortinget om saken. Men Stortinget fikk ikke kjennskap til hastemeldingen. 

Hastet

Ifølge kontrollkomiteen skulle de ha fått hastemeldingen umiddelbart som rett komité. I stedet utarbeidet presidentskapet lovhjemmelen som EOS-utvalget gjennom hele høsten hadde bedt om, og banket den igjennom i Stortinget. Men Stortinget ble ikke informert om bakgrunnen for det de vedtok, ifølge komiteen: 

«Stortinget [ble] holdt uvitende om at den særskilte meldingen var den reelle årsaken til lovforslaget. Videre ble det lagt opp til at Stortinget heller ikke senere skulle få se innholdet i meldingen.»

Ikke riktig

Etter det DN erfarer vil presidentskapet bestemt avvise den alvorligste anklagen om at det har skjult viktige opplysninger for Stortinget. Ifølge presidentskapet skulle aldri den særskilte meldingen til kontrollkomiteen, fordi den kom som følge av Evalueringsutvalget, et arbeid som presidentskapet hadde ansvar for. 

Strid om mandatet

Stortingets kontrollkomité har også reagert på et annet forhold knyttet til presidentskapets opptreden overfor EOS-utvalget: Våren 2014 vedtok en enstemmig kontrollkomité at utvalget som skulle evaluere EOS-utvalget også skulle drøfte «Hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av fremmede staters overvåking av norske borgere». 

Likevel skrev Olemic Thommessen tre måneder senere til evalueringsutvalget om dette siste punktet at presidentskapet «antar» at det «ikke bør omfattes av mandatet».

Presidentskapet vil ifølge DNs opplysninger beklage at kontrollkomiteen ikke fikk kopi av dette brevet til evalueringsutvalget.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.