DN har de siste årene skrevet en rekke saker om Stortingets fratredelsesytelse og etterlønn. Over én millioner kroner er blitt krevd tilbake fra representanter som hadde inntekt og arbeid mens de mottok ytelser. Flere saker er fortsatt til behandling.

I fjor ble et utvalg satt ned for å se på representantenes ordninger, etter en rekke mediesaker. Blant annet har Aftenposten og andre medier kommet med avsløringer om pendlerboligordningen.

I en delrapport fra utvalget kommer det frem at det ser på flere endringer for både fratredelsesytelse og etterlønn.

«Ikke unntatt straffansvar»

«Utvalget foreslår at ordningen med fratredelsesytelse består, men vil vurdere innretning og nivå på ytelsen», står det i delrapporten som kom mandag.

DN har også omtalt hvordan avgåtte representanter har utsatt gjeninntreden i gamle stillinger, for så å få fratredelsesytelse i flere måneder. Dette hindrer ikke dagens regler. Utvalget mener slik bruk av ordningen ikke er i tråd med ordningens intensjon og vil vurdere tiltak som kan hindre det.

I tillegg ser utvalget på mulighetene for reaksjoner.

«Stortingsrepresentanter er ikke unntatt straffansvar for misbruk av eller svindel med ytelser. Utvalget vil i det videre arbeidet utrede om det er behov for å skjerpe inn bruk av sanksjoner på linje med trygdesvindel ved bevisst misbruk av ordningen med fratredelsesytelse», står det i delrapporten.

Som DN skrev i fjor, har eks-representanter sluppet med tilbakebetaling når de ikke oppgir inntekt. Nav-brukere blir anmeldt, dømt og fengslet for manglende informering om tilsvarende beløp.

Utreder endring

Om etterlønnsordningen har utvalget følgende konklusjon per i dag:

«Utvalget vil ta etterlønnsordningen i sin helhet opp til vurdering, herunder hvorvidt etterlønnsordningen skal videreføres og i så fall med hvilket ytelsesnivå, om det skal innføres differensiering etter ansiennitet og om det skal gjøres endringer i adgangen til å ta utdannelse under etterlønn».

En mulig endring vil være å avskaffe ordningen slik den foreligger i dag, og overføre avgåtte representanter til Nav-systemet. Utvalget vil utrede konsekvensene av en slik endring og presentere dette i sin sluttrapport 31. januar 2023.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.