10. januar droppet helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), kommunalminister Jan Tore Sanner (H), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) spørretimen på Stortinget.

Det gikk ikke upåaktet hen. Åtte dager senere sendte stortingspresident Olemic Thommessen (H) et brev til Statsministerens kontor, hvor det står at Stortingets presidentskap registrerte fraværet.

«Presidentskapet vil understreke at statsrådene forventes å møte i Stortingets spørretime når de har spørsmål til besvarelse, med mindre det på forhånd avklares med spørsmålsstilleren f.eks. (for eksempel, journ.anm.) at besvarelsen av spørsmålet utsettes eller at det besvares av en annen statsråd», står det i brevet.

Jan Tore Sanner (til høyre) og Bent Høie var to av statsrådene som ikke møtte opp til spørretimen. Her med statsråd Linda Helleland ved utvidelsen av regjeringen.
Jan Tore Sanner (til høyre) og Bent Høie var to av statsrådene som ikke møtte opp til spørretimen. Her med statsråd Linda Helleland ved utvidelsen av regjeringen. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Uvanlig

Alle de fire statsrådene satt i regjeringsforhandlinger på Jeløya i Moss under den aktuelle spørretimen i Stortinget.

Presidentskapet har forståelse for at forhandlingene ble prioritert, men det forventes at statsråder følger opp sine forpliktelser uansett, skriver Thommessen.

«Spørretimen er en viktig del av Stortingets kontrollfunksjon, og følgelig en viktig del av dialogen mellom storting og regjering. Med mindre uforutsette hendelser gjør at det ikke er mulig for den enkelte statsråd å møte, forventer Stortinget at de prioriterer deltagelse i spørretimen».

– Dette er ikke vanlig. Jeg kan ikke huske å ha sendt et slikt brev tidligere, men jeg synes det var grunn til å minne om at Stortingets arbeid skal være prioritert fra regjeringens side, sier Thommessen til DN.

Jusprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo understreker viktigheten av spørretimen.

– De har ingen juridisk plikt til å møte, men det er en meget sterk forventning i vår tradisjon for at de gjør det – bortsett fra ved reisefravær som da helst bør være avklart i forkant, skriver han i en epost.

Jusprofessor Eivind Smith påpeker at det ikke er noen plikt å delta i Stortingets spørretime, men at det forventes at statsrådene stiller opp.
Jusprofessor Eivind Smith påpeker at det ikke er noen plikt å delta i Stortingets spørretime, men at det forventes at statsrådene stiller opp. (Foto: Aleksander Nordahl)

Konflikt med Senterpartiet

Det var Senterpartiet som stilte en rekke spørsmål til regjeringen for at statsrådene skulle komme til Stortinget under forhandlingene.

DN har vært i kontakt med alle de aktuelle statsrådene og spurt om de har noen kommentar til refsen fra Thommessen.

Sanner, Høie og Sandberg understreker alle at Stortinget skal få svar på spørsmålene de stiller, og at det er vanlig at en annen statsråd svarer om man er bortreist eller at det blir utsatt eller at representanten kan utsette spørsmålet til påfølgende spørretime.

Senterpartiet nektet imidlertid å godt svar fra andre enn de aktuelle statsrådene. Sanner og Høie reagerer på det de mener er «partipolitikk» fra Senterpartiet.

Vedum mener det er viktig at statsrådene møter opp i spørretimen.
Vedum mener det er viktig at statsrådene møter opp i spørretimen. (Foto: Gorm K. Gaare)

Pressevakt i Samferdselsdepartementet opplyser at Solvik-Olsen har mottatt brevet og at statsråden «også i fremtiden» vil prioritere å møte i Stortingets spørretimer.

Vedum: — Arroganse

Brevet fra Thommessen kom etter at Senterpartiet tok opp saken med presidentskapet.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener spørsmålene er prinsipielt viktige.

– Statsrådene hadde tid til å gå på årsmiddagen til NHO. Da burde du også ha tid til Stortinget også. Det er en statsråds fremste jobb. Å ikke møte opp er arroganse, sier Vedum og legger til:

– Det er viktig å utfordre sentrale statsråder med stor påvirkning. Det er også viktig for gode beslutninger å ha disse debattene.(Vilkår)