Rogaland var eneste fylke hvor Ap-oppslutningen lå flatt og partiet økte med én stortingsrepresentant fra 2013. I Sandnes gikk partiet frem.

Tirsdag ettermiddag skal Ap-ordfører Stanley Wirak drøfte årsaken til Aps dårlige valg på landsstyremøte i Oslo. Møtet innledes av Jonas Gahr Støre som holder tale om den politiske situasjonen etter valget, som var det dårligste stortingsvalget for Ap siden 2001.

– Tar du med noen råd – hva førte til at Rogaland er unntaket hvor Ap gjorde det brukbart?

– Jeg tror grunnen til resultatet her, er manglende tiltak mot ledighet. Den har slått inn på oljekysten. Her er det ikke så enkelt å si at ledigheten har snudd. Det er netto fraflytting av kompetente folk, skatteinngangen går ned. Derfor har Ap hatt fremgang på hele Nord-Jæren, sier Wirak.

Nasjonalt fikk Arbeiderpartiet 27,4 prosent oppslutning, tilbake 3,5 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2013. Det er det dårligste stortingsvalgsresultatet Ap har fått fra opposisjon siden 1924.

Wirak sier valget kom et halvår for sent for Ap – fordi ledigheten falt og tok luften ut av en av Aps kjernesaker andre steder.

– Vi fikk ikke nok fokus på vår fortelling, vårt prosjekt. Arbeiderpartiet ble gående i forsvarsposisjon, sier Stanley Wirak.

Han skal uansett støtte partiledelsen i den prosessen som nå er valgt for å granske Aps svake valgresultat.

– Vi trenger ingen havarikommisjon. Dette er ikke noe havari. Vi, Høyre og flere har hatt dårlige valg før. Ap er landets største parti. Vi kommer tilbake, sier Stanley Wirak.

Ap for utydelig

– Det har vært en utfordring i valgkampen at Arbeiderpartiets profil har vært for lite konkret. Det har vært vanskelig å få øye på hva partiet egentlig vil, sier Oslo Arbeiderpartis leder Frode Jacobsen.

Han mener uklarhet om hva Aps skatteøkninger skulle brukes til og om fremtidige samarbeidsforhold mellom partiene er blant forklaringene til Aps dårlige valgresultat.

– Vi hadde tydeligere profil i Oslo Arbeiderparti. Folk ser vi gjorde det vi sa når vi innførte eiendomsskatt – det er blitt flere barnehageplasser, flere lærere og forbedring i eldreomsorgen. Dessuten var de politiske samarbeidsforholdene i Oslo avklart, sier han.

Oslo-partiet hadde lavest tilbakegang for Ap blant fylkene – ned 2.1 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Over snittet

– For første gang siden krigen ligger nå Oslo Ap over landsgjennomsnittet for partiet, sier Jacobsen.

Han tror det blir spesielt viktig for Ap å satse på de store byene i kommende valg – og å gi klare beskjeder om politikken:

– På områder som integrering, digitaliseringen arbeid og ikke minst klima. Men fylkespartiene må selv avgjøre hvordan de vil satse, sier Jacobsen.

– Har all oppmerksomheten om Jonas Gahr Støres personlige økonomi skadet?

– Alt medvirker, men ikke mye, tror jeg, sier Jacobsen.

Han vil nå ha tid til drøfting av hvordan Ap kan «snu skuta».

Nord-Norge forbereder

Lands- og sentralstyremedlemmer fra Nord-Norge holdt mandag et eget, forhåndsmøte i Oslo for å forberede seg til tirsdagens landsstyremøte om Aps situasjon.

Bodø-ordfører og landsstyremedlem Ida Maria Pinnerød bekrefter samlingen, men vil ikke spekulere på hvorfor Ap gjorde det spesielt dårlig i nord.

– Jeg mener det er viktig å ikke forskuttere en evaluering nå, men å la dette være en grundig prosess, sier hun.(Vilkår)

Satser på nytt bilmerke i Norge
Seat forsvant fra det norske bilmarkedet for 12 år siden. Så mye har skjedd med både markedet og bilene at det nå skal satses på nytt.
01:45
Publisert: