De borgerlige beholder flertallet på Stortinget, til tross for tilbakegang for alle de fire samarbeidspartiene. Allerede før valgresultatet var endelig klart, valgte statsminister Erna Solberg å se frem mot jobben som venter de neste fire årene.

– Norge står overfor noen store utfordringer. Det vi har fått nå er mandat fra velgerne til å ta fatt på dem de neste fire årene, sa Erna Solberg i sin tale til Høyres valgvake i Oslo sent mandag kveld.

– Det er et ansvarsfullt og stort arbeid, noe vi skal jobbe sammen med veldig mange om å finne løsningene på, sa Solberg.

Omstilling

Statsministeren avslørte i talen enkelte detaljer om hvilke utfordringer hun nå ønsker å gripe fatt i:

– Vi skal omstille enda mer i norsk økonomi, fordi vi skal sikre velferden. Vi vet at det blir en digitalisering, en automatisering. Vi vet at vi får en befolkning som har flere eldre.

– Vi vet at vi er nødt til å ta enda bedre tak på integreringen. Vi vet at vi har en stor og viktig klima-agenda som skal gjennomføres i årene.

– Og vi vet at oljeinntektene kommer til å bli mindre, sa Solberg.

Utgiftene øker raskere

Regjeringens egen perspektivmelding som ble lagt frem i vår viser at statens utgifter vil øke raskere enn inntektene det neste tiåret.

En stadig økende andel eldre vil føre til høyere pensjonskostnader, høyere utgifter til eldreomsorg og lavere skattegrunnlag, siden andelen av befolkningen som er i arbeidsfør alder reduseres. Samtidig vil bidraget fra Oljefondet som andel av økonomien bli redusert, ettersom fondet fremover vil vokse mindre enn verdiskapingen i økonomien.

Finansdepartementets egne beregninger viser også at regjeringen må bremse kraftig i økningen av oljepengebruken. Fra 2013 til 2017 er bruken av oljepenger over budsjettet blitt økt med 96 milliarder kroner. I årene fremover må økningen bli betydelig mindre dersom handlingsregelen skal følges.

Vanskeligere å sikre flertall

Valgresultatet betyr at regjeringspartiene Høyre og Frp er avhengig av begge de to støttepartiene KrF og Venstre for å sikre flertall for sine saker i Stortinget. I de fire siste årene har det bare vært nødvendig å få med ett av de to støttepartiene for å ha flertallet.

– Vi kommer til å være i en mye jevnere parlamentarisk situasjon de neste fire årene. Det krever at vi alle tar ansvar, at vi alle jobber med å finne løsninger, og at vi jobber i tråd med de beste norske tradisjonene om å være uenige om de tingene vi er uenige om – og om å finne felles løsninger på de store oppgavene for Norge fremover. Det mandatet har vi fått jobben med å lede, men det krever at alle i demokratiet Norge bidrar fremover, sa Solberg i talen på valgvaken mandag.

– Tid til å snakke sammen

I partilederrunden på Stortinget natt til tirsdag sa Solberg at hun i løpet av kort tid skal snakke sammen med de tre andre partilederne i de borgerlige partiene.

– Vi har tid til å snakke sammen om hvordan vi skal finne frem til en god samarbeidsform, på hvilke premisser og hvordan det skal være de neste fire årene.

– Selv om vi har gått tilbake på regjeringssiden, så var det fra et historisk sterkt valg sist gang. Det jeg synes er fint med dette valget er at velgerne faktisk har sagt ja til den politikken de har sett i fire år, sa Solberg. (Vilkår)

Valgnattens ansikter: Se gleden og skuffelsen når Høyre og Arbeiderpartiet får valgresultatet
02:52
Publisert: