Jonas Gahr Støre startet talen til landsstyret med å takke for innsatsen i valgkampen.

– Jeg vil takke dere for kameratskapet, fellesskapet og det enorme arbeidet dere nedla, sa Støre til forsamlingen.

Landsstyret var samlet for første gang etter Arbeiderpartiets dårligste valgresultat siden 2001. Arbeiderpartiet fikk 27,4 prosent oppslutning, tilbake 3,5 prosentpoeng siden stortingsvalget i 2013. Det er det dårligste stortingsvalgresultatet Ap har fått fra opposisjon siden 1924.

Nordavind

Støre fortalte hvordan han opplevde at det «blåste nordavind fra alle kanter» i valgkampen.

– Vi kan enes om dette; valgresultatet ble en stor skuffelse.

– Jeg kan love dere, jeg har kjent på det til det aller innerste, sa Støre.

Han la til at likevel 801 000 velgere stemte på Ap.

– Dette er ikke en tid for å gi opp, sa Støre, og minnet om at Arbeiderpartiet ble landets største parti.

– Våre velgere er skuffet over at vi ikke ble mange nok, men de venter ikke, og de fortjener ikke at vi bøyer nakken.

– De fortjener full innsats og full trøkk, sa han.

– Vi vant ikke

Støre viste til tre viktige oppgaver for partiet fremover. Den første er å evaluere valgkampen åpent og ærlig.

– Vi skal ikke evaluere 2017-valgkampen for å kjempe den kampen en gang til. Det har vi gjort, og vi vant ikke, sa Støre.

Han la til at han vil ha ærlige tilbakemeldinger fra Aps medlemmer om hva som gikk galt.

Han delte noen spørsmål med landsstyret, og tok blant annet opp:

  • Håndterte Ap rollen som kritikere av regjeringens økonomiske politikk riktig da pilene gikk i riktig retning?
  • Kommuniserte Ap skatteløftet godt nok?
  • Var Ap for konstruktive i opposisjon?
  • Var Ap godt nok rustet til å stå opp da de dårlige målingene kom?

Støre la også til et siste spørsmål:

– Levde vi i ledelsen opp til forventningene? Ingen av disse spørsmålene skal vi skyve til side, uttalte han.

- Hva som er rett

Støre nevnte også at han hadde registrert at noen mente det var feil av ham å ta et verdioppgjør med Sylvi Listhaug.

– Selv valgkamp handler ikke bare om hva som er lurt, det handler også om hva som er rett. Og jeg var og er dypt bekymret for Frps innflytelse, sa Støre.

Den andre oppgaven Ap står overfor, mener Støre er å utvikle ny politikk.

– Vi sto unikt samlet om politikken, også med fagbevegelsen, sa Støre.

Han sa han var stolt av politikken som ble lagt frem.

– Likevel må vi stille spørsmålet, vi svikter om vi ikke gjør det: Var det godt nok , klart nok, nytt nok? Klarte vi å slippe oss nok løs til å fornye politikken og endre form i opposisjon? spurte Støre.

Pappaperm-forslag

Den siste oppgaven Støre nevnte var arbeidet i Stortinget. Han viste til at det er muligheter for nytt flertall i mange saker.

– I Stortinget skal vi ikke bruke mye tid på etterpåklokskap, sa Støre.

Han nevnte at Ap «raskt vil fremme forslag om 14 ukers pappaperm», forslag om statstilskudd til rehabilitering av omsorgsboliger og forslag om å forsterke og fornye arbeidsmiljøloven. (Vilkår)

Se Trumps tale til FN
Trump var svært kritisk til FN under valgkampen, men hadde en mer forsonende tone under sitt første møte med organisasjonen.
01:19
Publisert: