– Jeg mener vi burde hatt et bredt skolepolitisk forlik etter mønster fra barnehageforliket, sier han til Klassekampen.

Sist Ap styrte utdanningspolitikken var da Giske selv var utdannelsesminister i halvannet år i Stoltenbergs første regjering i år 2000. Det mener han er for dårlig.

– Vi er Norges største parti, og skole er kanskje den viktigste saken for fremtiden. Det holder ikke for et stort parti å ha hatt ansvar for området i bare 18 måneder av de siste 20 årene, sier Giske.

– En liten revolusjon

Han mener det bør være mulig for et bredt flertall å bli enig om hvordan lærerutdannelsen skal organiseres, og om å ansette flere lærere.

Inspirasjonen til forliket kommer fra barnehageforliket, der alle partiene på Stortinget gikk sammen om felles mål for barnehagene.

Giske sier barnehageforliket nå̊ har sikret 20 milliarder kroner mer i året til barnehagene.

– En tilsvarende sum for skoleområdet ville løst absolutt alle økonomiske utfordringer i skolen. Men selv halvparten hadde vært en liten revolusjon. En økning på mange milliarder er innenfor rekkevidde, mener Giske.(Vilkår)

Læreren som henter skoletrøtte hjemme
Øivind Bache (66) slet selv med skolegangen. Som bilfaglærer har han selv kjørt hjem til studentene for å hente elever som står i fare for å droppe ut tilbake til skolebenken. 13 av 14 elever fullførte fagbrevet.
03:25
Publisert: