Saken oppdateres.

– I 2022 vil vi bruke om lag 44 milliarder kroner på målrettede tiltak for å bidra til å dekke de høye strømkostnadene, sa Aasland i sin redegjørelse til Stortinget mandag.

Av dette går om lag 41 milliarder kroner til husholdningene, mens det er avsatt 3 milliarder kroner til strømstøtte til bedrifter.

På kort sikt vil regjeringen prioritere å fortsette arbeidet med å skjerme og avlaste folk, organisasjoner og næringsliv for galopperende strømpriser.

Men ifølge Aasland er det er bare tre tiltak som virkelig vil monne for å bringe Norge ut av strømkrisen: Mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av energi.

– Dette er tiltak som bereder grunnen for en grønn reindustrialisering av Norge og er førende for regjeringens energipolitikk, konstaterer han.

Advarer mot makspris

Videre sier Aasland at politikerne ikke løser noen problemer med makspris på strøm.

– Vi politikere må vedta det som virker, sier Aasland i sin redegjørelse.

Han sier at politikerne på kort sikt må fortsette å avlaste og hjelpe folk og finne gode løsninger for bedriftene.

– Når problemet er mangel på energi, så nytter det ikke å vedta at vi har nok. Vi løser ingen problemer med å vedta en lav pris på strøm, når problemet er at vi ikke har nok strøm, da forsterkes problemene, sier han.

Det haster også med å gjennomføre de tiltakene som varig forbedrer situasjonen, mener han.

– Regjeringens mål er klart – vi skal ha tilstrekkelige mengder med rimelig energi, og dette skal fortsatt være et konkurransefortrinn og et grunnlag for grønn industrivekst og lavere klimagassutslipp i Norge.

Høyre kritisk

Samtidig med at Aasland gikk på talerstolen på Stortinget mandag formiddag og la frem regjeringens redegjørelse for strømkrisen, rettet Høyre klar kritikk mot regjeringens innsats.

Høyres Bård Ludvig Thorheim i energi og miljøkomiteen sier regjeringen har oversett flere tiltak som på kort sikt kan styrke kraftbalansen og redusere strømprisene.

– Vi må gjøre noe med det underliggende problemet, som er at det norske kraftmarkedet blir særlig sårbart når kraftbalansen ikke er god nok. Et stort kraftoverskudd bidrar til lavere priser, mens en svakere energibalanse gir høyere priser, sier Thorheim.

Partiet foreslår en rekke tiltak de mener kan få økt kraftproduksjonen på kort sikt. Raskere konsesjonsbehandling og midlertidig fjerning av barrierer for å etablere strømsparende tiltak eller øke produksjonen av elektrisitet.

– Dette forventer vi at regjeringen tilslutter seg og gjennomfører så snart som mulig slik at vi raskere kommer ut av strømpriskrisen, skriver Høyre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.