Høyre-ordfører Sture Pedersen i Bø kommune har fått mye oppmerksomhet for grepet med å kutte i formuesskatten for å tiltrekke seg flere velstående innbyggere. Resultatet av stuntet vekker reaksjoner blant Pedersens ordfører- og partikollegaer.

– Hvis en kommune velger å redusere formuesskatten, så må de selv ta ansvaret for de fallende inntektene.