I budsjettforhandlingene sent i fjor ble sjokolade- og sukkeravgiften besluttet økt med 83 prosent for 2018. Avgiften på alkoholfri drikke (i hovedsak brus) ble økt med 42 prosent.

Nå mener NHO Mat og Drikke at nye statsregnskapstall for de to første to kvartalene i 2018 styrker motstanden mot avgiftsøkningen.

– Hvorfor en sukkeravgift som skader norsk konkurranseevne, omsetning og arbeidsplasser når staten heller ikke får inntektene som var forutsatt, spør administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Arbeidsgiverforeningen har gransket de løpende statsinntektene fra avgiftene de to første kvartalene i år ut fra tallene som publiseres månedlig av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Andel av budsjettert inntekt fra avgiftene som er kommet inn årets første seks måneder er vesentlig lavere enn tidligere år, viser gjennomgåelsen.

Ekstra ammunisjon

– Avgiftsinntekten blir riktignok høyere enn i 2017, men langt fra så høy som politikerne budsjetterte med. Det er ut fra disse tallene vi anslår svikt i inntektene på 500 millioner kroner dersom tendensen står ut året, sier Brubakk i NHO Mat og Drikke.

– Til og med brussalget har gått ned, selv om det ikke har vært noen dårlig sommer, sier han.

I statsbudsjettene for 2017 var avgiftsinntektene på sukker og brus anslått til 3,3 milliarder kroner. Målet ble nådd, og vel 50 prosent av inntekten kom i første halvår.

For 2018 er inntektsanslaget 5,6 milliarder kroner. Men ifølge NHO, viser DFØs egne tall at andelen av budsjettert 2018-avgiftsinntekt som er kommet i årets første seks måneder nå er i størrelsesorden 40 prosent

I tillegg til mindre sukkeravgift enn tenkt, kommer momstap. Moms beregnes nemlig av varepris pluss avgift.

Brubakk mener tallene gir næringslivet ekstra ammunisjon i kampen mot høye og uforutsigbare avgifter, men politikerne bak avgiftsøkningen er ikke uten videre enige.

Skeptisk

Regjeringssiden har sagt tydelig at hovedårsaken bak avgiftsøkningen var såkalte «fiskale grunner» – rett og slett at regjeringen på tampen hadde behov for en milliard ekstra for å få statsbudsjettet til å gå opp. Noen helsegevinster fra mindre sukkerbruk er også spilt inn.

NHO-landsforeningen Mat og Drikke, handelens organisasjon Virke og store og små bedrifter i søtsaker og mineralvann har alle protestert kraftig mot de store avgiftspåslagene.

De mener grensehandelen vokser kraftig – til tap og skade. Avgiften kritiseres dessuten for å ramme tilfeldig og ulogisk. Eksempelvis er kjeks med sjokoladetrekk eller marengs med 75 prosent sukker definert som kaker og uten avgift. Sukkerfrie brus og pastiller må betale.

Skepsis

KrF støttet regjeringens budsjett i en avtale for inneværende år. Partiet ble tungen på vektskålen for å skaffe stortingsflertall. NHOs klager gjør ikke umiddelbart inntrykk på KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

– Hvis grunnen til fall i omsetning og avgiftsinntekt er at folk kjøper mindre godteri og brus, er det en villet utvikling – bra for folkehelsen og mot fedme og diabetes. Hvis det derimot skyldes økt utenlandshandel er det noe annet, sier han.

Men Ropstad finner ingen støtte for det siste i SSBs siste tall for grensehandel – publisert i september.

– Disse viser at handelen ligger flatt på 6,9 milliarder. Den økte bare med 30 millioner kroner fra de to første kvartalene i 2017 til samme periode i år. Dette er jo ingen ting – når handelen også omfatter alkohol, tobakk og andre matvarer, sier han.

Uten nye og annerledes tall i statsbudsjettforslaget for 2019 vil Ropstad nøye seg med å kjempe for mindre justeringer i avgiftene. Dette er flere trinn i sukker- og brusavgiftene etter faktisk innhold av sukker.

– Hvis bare én prosent av brusforbruket flyttes fra sukret til sukkerfritt, utgjør det 480 tonn sukker, sier han til DN.

KrF ønsker dessuten å fjerne momsfritaket på beløp opptil 350 kroner i netthandel fra utlandet.

Brussel-klage

NHO Mat og Drikke og lille Hval Sjokoladefabrikk klaget straks avgiftspåslaget inn for Efta- overvåkningsorganet Esa. Innvendingen er at varer med samme sukkerinnhold får høyst ulik avgift, noe klagerne anser som ulovlig diskriminering.

Det har vært omfattende korrespondanse mellom norske myndigheter og Esa om saken. Myndighetene står fast på at avgift er et selvstendig, nasjonalt anliggende.

– Vi håper på en avgjørelse i oktober, sier NHOs Brubakk.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ford Fiesta ST: – En lykkepille
Fantastiske kjøreegenskaper gjør Ford Fiesta ST til en lykkepille av en bil.
02:19
Publisert: