Etter at opposisjonspartiene på Stortinget samlet seg om forslaget om nulltoll på ukrainske varer tidligere denne uken, har det vært knyttet spenning til om SV ville stemme for eller imot.

Med SVs stemmer ville et flertall på Stortinget pålegge regjeringen å innføre en nulltoll, som særlig Senterpartiet har vært imot.