Skolene og barnehagene er stengt, mange hundre tusen er permittert eller sendt hjem i karantene, og tusenvis av bedrifter står i fare for å gå konkurs. Norge er nærmest stengt helt ned.

Svein Harald Øygard, tidligere konsulenttopp i McKinsey og statssekretær i finansdepartementet under bankkrisen på 90-tallet, er ikke i tvil om at tiltakene er velmente, og men er det ikke er grunnlag for å kritisere noen. Samtidig bekymrer det ham at en så stor del av nattmøtene på Stortinget handler om nedstengningen og hvordan dempe dens konsekvenser.