For to måneder siden sendte P4-gründer og livslangt Ap-medlem Svein Larsen et notat om formuesskatten til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) og finanspolitiker Frode Jacobsen (Ap), som innledes slik:

«Vi har et problem med å forsvare at denne skatten rammer norske eiere, men ikke utenlandske. Det er jo det den faktisk gjør.»

Larsen skriver at faren for såkalte «nullskattytere» er en reell problemstilling som må tas på alvor. Han mener også det er mange usakligheter om det norske skattenivået og hvor dramatiske endringene har vært, og at dette er noe man bør slå tilbake mot.

«Men spørsmålet er om vi ikke burde erkjenne ganske åpent at det ligger et problem her med favoriseringen av utenlandsk eierskap. I noen sammenhenger får den også ganske ekstreme utslag.», skriver Larsen. Han trekker frem Kjell Inge Røkke som et eksempel, og skriver at industribyggeren fra Molde «faktisk er en av våre».

Formuesskatten rammer ikke Larsen personlig, men han sier til DN at han ser med bekymring på hvilket omdømme Arbeiderpartiet får blant private bedrifter og deres ansatte. Han mener den sittende regjeringen allerede nå bør se på om formuesskatten kan erstattes med høyere selskapsskatt, helst kombinert med en arveskatt.

– Dette dreier seg ikke om de superrike, men om ganske mange. Denne debatten, samt forslaget om økt arbeidsgiveravgift for de som tjener over 750.000, og denne utflyttingen til Sveits, er problematisk for regjeringen. Det er akkurat som om vi er ved et «tipping point» hvor vi mister tillit blant de i privat sektor, sier han, og legger til:

– Uansett hva vi sier, må vi erkjenne at her er det et problem for Ap, som har en rik tradisjon på å ha god kontakt med privat sektor – selv om den er blitt mindre etter hvert.

«Over natten»

I starten av juni inviterte SMB Norge, Aksjon for norsk eierskap, Norges Gründerforening og Family Business Norway til debatt om norsk beskatning, der Larsen var med som gjest. Mens Høyre, Venstre, KrF og Frp var representert, glimret Senterpartiet og Arbeiderpartiet med sitt fravær.

Heidi Nordby Lunde (H), Magnus Birkelund (Frp), Ida Lindtveidt Røse (KrF) og Alfred Bjørlo (V), var alle enige om at man burde fjerne formuesskatten på det de omtaler som «arbeidende kapital», men var samtidig tydelige på at det ikke er noe som kan gjøres helt uten videre.

Mot slutten av debatten tok Larsen ordet fra tilhørerbenken. Han problematiserte at de oppmøtte partiene kom med teoretiske resonnementer om formuesskatten, mens faktum er at heller ikke de fjernet den mens de hadde muligheten.

– Jeg tror dere ikke skal undervurdere at det også i Arbeiderpartiet foregår en debatt om formuesskatten. Jeg har tatt det opp med finansfraksjonen og næringsministeren. Vi har en næringsminister som tross alt vet hva dette dreier seg om – i motsetning til en del næringsministre vi har hatt tidligere, som har vært veldig fjernt fra verdiskaping, sa Larsen til forsamlingen.

Larsen sa med tydelig stemme at formuesskatten diskriminerer norsk eierskap, at det ikke er bra – og at det er noe han jobber for at Arbeiderpartiet skal erkjenne.

– Alle som går inn i saken ser jo hvor urimelig dette er. Men som jeg sa: Heller ikke den borgerlige regjeringen avskaffet denne skatten gjennom åtte år, og det var tydelig at de fire partiene heller ikke nå var rede til å gjøre noe «over natten», som det ble sagt, sier Larsen til DN.

Når DN påpeker at Vestre har fått kritikk nettopp for ikke å forstå konsekvensene av skattleggingen, svarer Larsen at Vestre er del av en regjering.

– I det øyeblikket han sier at han er uenig i måten formuesskatten fungerer på, må han enten endre dette eller gå av. Endringen må skje i forbindelse med budsjettet, slik at det er inndekning. Det jeg sa om Vestre gikk også på at han skjønner hvordan næringslivet fungerer. Han har både ledet og bygd opp en bedrift.

For ordens skyld sier Larsen at han var til stede på debatten først og fremst fordi hans kone er nyvalgt leder i SMB Oslo og Akershus, men at han tok ordet på egne vegne.

– Åpne for forslag

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at de gjerne skulle stilt på debatten, men at tiden ikke strakk til. Departementet viser samtidig til at næringsministeren har diskutert formuesskatten med Knut Flakk, en av profilene bak «Aksjon for norsk eierskap», ved flere anledninger.

– Regjeringen er til enhver tid åpne for forslag og tilbakemeldinger fra næringslivsaktører. Det stemmer at formuesskatten gjelder norske eiere, det er også disse som drar nytte av skoler, sykehus, veier og andre viktige ting som vi i fellesskap finansierer gjennom et omfordelende skattesystem, sier statssekretær Halvard Ingebrigsten.

Ingebrigsten bemerker at formuesskatten er skatt på eiere og ikke selve næringsvirksomheten.

– Det bidrar til omfordeling av inntekt og formue, samtidig som incentivene til å investere i Norge i liten grad svekkes. Den norske selskapsskatten har derimot større betydning for nivået på investeringene i landet, sier Ingebrigsten.

Til Ingebrigstens argument om at det er en skatt på eiere, vil mange bedriftseiere innvende at de må hente midler til betaling av formuesskatten fra bedriftenes egenkapital.

– Gavepakke til Norges rikeste

Finanspolitiker Frode Jacobsen (Ap) sier han er enig med Svein Larsen om mye, men at de har ulikt syn på denne saken.

Finanspolitiker Frode Jacobsen (Ap) sier regjeringen har prioritert velferdsgoder og en ansvarlig pengebruk.
Finanspolitiker Frode Jacobsen (Ap) sier regjeringen har prioritert velferdsgoder og en ansvarlig pengebruk. (Foto: Per Thrana)

– Du må betale formuesskatt om du bor i Norge, på lik linje med for eksempel utbytteskatten og toppskatten. At skattenivået i Norge er høyere enn i mange andre land, betyr også at det norske skattesystemet er mer omfordelende og at ulikhetene er lavere.

Jacobsen sier regjeringen har prioritert velferdsgoder og en ansvarlig pengebruk.

– Vi har samtidig kuttet inntektsskatten til åtte av ti nordmenn, og samtidig økt formuesskatten noe. Det er ikke dramatiske endringer, men det reduserer forskjellene i en tid hvor mange føler at det kniper økonomisk.

Videre mener Jacobsen at det ikke stemmer at norske eiere skattes mer enn utenlandske. Ifølge Jacobsen betaler norske eiere mindre skatt på eierskapet sammenlignet med i USA og Storbritannia, hovedsakelig på grunn av lavere eiendomsskatt og arveskatt.

– Utlendinger må kanskje selge gamle familiebedrifter på grunn av arveavgiften deres, men det må vi ikke i Norge. Vi har istedenfor en skatt som forskningen viser at reduserer økonomiske ulikheter, øker sysselsettingen og gjør økonomien mer produktiv.

Jacobsen viser til at 2500 personer betalte en tredjedel av samlet formuesskatt i 2022.

– Å kutte i formuesskatten er først og fremst en gavepakke til Norges aller rikeste. Det er Høyre sin politikk, ikke Arbeiderpartiet sin.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hvorfor Norge og ikke Sveits? DN spurte makteliten
Hvorfor Norge og ikke Sveits? DN spurte makteliten da næringslivs- og samfunnstoppene samlet seg til fest i Oslo Spektrum etter årets NHO-konferanse.
02:31
Publisert: