Sentralbanksjef-kandidat Jens Stoltenberg er habilitetsvurdert av Lovavdelingen i Justisdepartementet. Tirsdag konkluderer den med at Stoltenberg er habil til jobben til tross for hans nære vennskap med statsminister Jonas Gahr Støre og hans tette bånd til Arbeiderpartiet.

Lovavdelingens konklusjoner endrer ingenting, mener både SV og Venstre.

– Slik jeg ser det endrer ikke dette min konklusjon. Stoltenberg bør ikke få denne jobben. En tidligere statsminister i den posisjonen vil kunne skape tvil om rollen til sentralbanken, og det er uheldig at viktige stillinger i samfunnet går til en indre krets av samfunnstopper, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Heller ikke Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn mener Lovavdelingens vurdering bør være av betydning for om Stoltenberg bør få jobbe. Men Venstre-toppen spør seg om hvem som egentlig er habil til å utnevne han.

– Ingen har ment at Stoltenberg vil være inhabil til jobben som sentralbanksjef. Det går uansett ikke an. Man er aldri generelt inhabil – bare i enkeltsaker. Spørsmålet er hvem i regjeringen som er habile til å utnevne han, sier Rotevatn.

– Hva med Vedum? Tajik?

Venstre-toppen viser til at Støre allerede har meldt seg inhabil, selv om det denne uken har kommet frem at statsministeren har vært i dialog med Stoltenberg om jobben, noe han benektet overfor DN i desember. Rotevatn spør seg hvor habile en rekke av regjeringens øvrige medlemmer er til å utnevne Stoltenberg til ny sentralbanksjef i statsråd.

– Hva med Slagsvold Vedum, kan han utnevne sin tidligere sjef som sentralbanksjef? Hva med Hadia Tajik, som Martin Kolberg i sin bok har omtalt at Stoltenberg har grepet inn til fordel for ved en rekke anledninger – også som tilsynelatende pensjonert politiker i utlandet. Dette er langt merr interessante juridiske spørsmål.

Politisk er spørsmålet uansett det samme, mener Rotevatn:

Sikrer vi sentralbankens uavhengighet ved å utnevne en partipolitiker som flertallet på Stortinget er skeptiske til? Konklusjonen på det bør etter hvert stå klar for regjeringen, sier han.

Beroliger ikke Høyre

Høyres nestleder Tina Bru sier til DN at hun slett ikke er overrasket over konklusjonen fra lovavdelingen.

– Jeg har ikke betvilt at Jens Stoltenberg generelt sett vil være formelt habil i saker som kommer til behandling i Norges Bank. Uroen som har kommet frem handler om tilliten til at sentralbanken er reelt uavhengig. Jeg konstaterer at Lovavdelingen ikke er bedt om å vurdere den siden av saken, sier Bru.

- Jeg er fortsatt urolig for hva en eventuell utnevnelse av Jens Stoltenberg vil ha å si for tilliten til at Norges Bank er reelt uavhengig. Det må aldri kunne herske tvil om at sentralbanken, både generelt og ved fastsettelse av renten spesielt, handler uavhengig fra partipolitikken, legger hun til.

Lovavdelingen: Stoltenberg habil

«Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef», står det i Lovavdelingens konklusjon.

Lovavdelingen understreker habilitet alltid må vurderes konkret i tilknytning til en enkelte sak. Det utelukkes ikke at det kan dukke opp situasjoner der Stoltenberg vil være inhabil.

«Basert på de mottatte opplysningene har vi imidlertid ikke funnet at det foreligger forhold som mer generelt tilsier at Stoltenberg vil være inhabil til å delta i behandlingen av de sakstyper som er nevnt av Finansdepartementet.»

Benektet kontakt

Mandag ble det også klart at Støre ikke fortalte hele sannheten om han hadde snakket med Stoltenberg om jobben i Norges Bank. Til DN 14. desember fortalte Støre at han fikk vite om Stoltenbergs navn på søkerlisten gjennom media.

– Jeg så det på nett som alle andre, sa han.

Støre benektet at sentralbanksjef-jobben hadde vært et tema med Stoltenberg.

– Jeg har vært helt utenom det temaet også i vår relasjon, som har vart i mange år. Det er et politisk fellesskap, men også et kameratslig fellesskap, sa han til DN.

Men overfor TV 2 mandag fortalte Støre at Stoltenberg informerte ham 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som sentralbanksjef:

– Jeg svarte at det er et tema vi i så fall ikke kan snakke om siden jeg som statsminister vil være inhabil. Siden har vi ikke snakket om eller hatt kontakt om temaet.

Støre forklarte tirsdag overfor NTB at årsaken til at han ikke fortalte om samtalen med Stoltenberg er at han ikke definerte det som en samtale.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.