– Vi er alvorlig bekymret for at Norge er i ferd med å pådra seg et betydelig omdømmetap som en trygg partner i Europa fordi vi har så astronomiske ekstrainntekter på krigen og energikrisen. Det er behov for mye større innsats for Ukraina både til krigsinnsats og gjenoppbygging.