Kravet fra Frps fylkesledere om at Sylvi Listhaug må fredes i en eventuell ny regjering, er bare noe av det som bekymrer Venstre-lederen. Hun advarer Frp mot å komme med ultimatumer.

– Jeg håper at Fremskrittspartiet ikke kjører seg selv opp i et hjørne der de kommer med så mange ultimatumer at vi ikke klarer å finne løsninger. Det bekymrer meg. Frp risikerer å gjøre forhandlingene vanskeligere enn de trenger å være, sier Grande til NTB.

Problematiseres

Regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre starter rett over nyttår.

– Vi vet at det blir krevende. Men jeg er bekymret over at Frp problematiserer dette så sterkt. Jeg har veldig lyst til at det skal lykkes. Og da må alle senke guarden. Vi kan ikke bare ha oppmerksomhet om det som er vanskelig, sier partilederen.

Forhandlingene vil uansett ende med en samarbeidsavtale – selv om Venstre skulle bli stående utenfor.

– Vi har sagt at vi støtter Erna Solberg som statsminister. Da må vi få noe mer ut av dette enn muligheten til å forhandle om budsjettet, sier hun.

Har en liste

Grande mener at alle de tre partiene må få blanke seire som de kan selge til sine partiorganisasjoner.

Men hun deler ikke analysen om at en seier til Venstre ofte vil være et nederlag for Fremskrittspartiet, gitt den store avstanden i synet på saker som er svært viktige for begge partiene, for eksempel integrering og klimaavgifter.

– Tvert om. Jeg har en liste over ting som Venstre kan kvittere ut som seire, og som ikke vil være nederlag for de andre. Noe ble luftet under sonderingene, men vi skal også ha med oss noe nytt inn i forhandlingene. Listen finnes her, sier hun og peker på hodet.

Ingen oljegaranti

Venstre går inn i regjeringsforhandlingene uten å ha sikret seg en garanti for fortsatt oljefritt Lofoten.

– Det er helt klart et viktig tema i forhandlingene. Og det vet de to andre. Men vi er ikke i mål på noe, selv om vi vet hvor vi har hverandre. Vi vet hvor løsningene må ligge, men det er fortsatt mye igjen for en slik enighet, sier hun.

– Kan Venstre sitte i regjering uten å få gjennomslag for fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Vi må ha en enighet om helheten før vi kan true med noe som helst. Dessuten handler det ikke bare om Lofoten, men om hele oljeavhengigheten og det grønne skiftet, sier hun.

Skremmende avhengig

Grande er skremt av hvor oljeavhengig den norske økonomien er. Oljepengebruken må ned, fastslår hun. Men det er bare en del av utfordringen.

– Vi laget vårt alternative budsjett med utgangspunkt i perspektivmeldingen. Omfattende reform av offentlig sektor, digitalisering og flere i arbeid er kjempeviktig for å sikre at velferdsstaten skal være bærekraftig. Dette må stå øverst på dagsordenen for regjeringen og ligge til grunn for arbeidet i alle departementene, mener hun.

– Det er en av grunnene til at jeg vil ha Venstre inn i regjering. Vi må i posisjon for å skape en forståelse for at Norge må gjennom omfattende omstillinger, utdyper Grande.

Sykelønn og afp

Eksempler på saker Venstre vil gjøre noe med, er lang – og ikke uten mulige kontroverser. Sykelønn, afp og pensjonsreform i offentlig sektor er noen stikkord.

– Vi må våge å se på dagens ordninger når sykefraværet er så stort. Vi må stille spørsmål om hvor mye urettferdighet staten skal sponse når de fleste som tar ut afp, er menn i jobb med inntekt over 800.000 kroner. Dette er eksempler på saker der du må sitte i regjering for å få til endring. For endringer må skje i dialog med partene i arbeidslivet, og ikke komme fra et Venstre i opposisjon som et krav i forhandlinger om statsbudsjettet, lyder partilederens analyse.

Hareide skuffet

Grandes vurdering er at Venstre vil få gjennomført mer av sin politikk i regjering enn utenfor.

– Fra regjering kan vi danne flertall med KrF, men også med Ap, Senterpartiet eller SV. Det er fire muligheter. Men utenfor regjering går all makt til Venstre gjennom KrF, sier hun.

Samtidig legger hun ikke skjul på at hun er skuffet over KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Han ga beskjed allerede valgnatten. Jeg ble veldig skuffet over at han forlot prosjektet så tidlig, at han ikke engang ville forsøke å følge opp det som var partiets første valgløfte om en blågrønn regjering, sier Grande.(Vilkår)