Sylvi Listhaugs nære forbindelser til en direktør i tobakksgiganten Philip Morris International gjorde at Helse- og omsorgsdepartementet mente hun ikke kunne ha ansvar for tobakksområdet mens hun satt som eldre- og folkehelseminister.

Listhaug var eldre- og folkehelseminister fra 6. mai 2019 til 18. desember 2019.

Hun har opplyst til departementet at hun og Pia Prestmo, som er direktør i Philip Morris – verdens største tobakksselskap – ble kjent i 2004.