Strid om finsk fiskerett i verdens viktigste lakseelv

Lokale forvaltere hevder regjeringen har gitt finske hytteeiere rett til gratis fiske på norsk side i den nye avtalen med Finland om fisket i Tanavassdraget.

På den finske siden av Tana-elven fisker finnene etter laks. Dette bildet er tatt på finsk side av grensen. Foto: Thomas T. Kleiven
På den finske siden av Tana-elven fisker finnene etter laks. Dette bildet er tatt på finsk side av grensen. Foto: Thomas T. Kleiven
Publisert 19. February 2017, kl. 10.59Oppdatert 19. February 2017, kl. 10.59