Det har gått over en måned siden Innovasjon Norges styreleder Per Otto Dyb trakk seg.

Dyb mente han ble overstyrt av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han ønsket å ta opp ansettelsesforholdet til Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth.

Tirsdag ble komiteen enige om å stille flere spørsmål til statsråden.

– Vi synes det var naturlig med utgangspunkt i de spørsmål som er blitt stilt og svar som har kommet at vi stiller noen spørsmål på vegne av komiteen. Vi stiller syv spørsmål og vi ber om loggen fra samtalen mellom Isaksen og Dyb, sier komiteens leder Dag Terje Andersen (Ap).

DN fortalte mandag om den hemmelige loggen fra den omstridte samtalen mellom Isaksen og Dyb.

Vil til bunns i saken

Spørsmålene omhandler blant annet følgende:

  • Korrespondansen mellom departementet og styreleder bes sendes over til komiteen. Dette gjelder spesifikt den hemmelige loggen fra samtalen mellom Isaksen og Dyb 1. mars.
  • Når ble departementet kjent med at styret vurderte stillingen til daglig leder?
  • Har fylkeskommunene som eier vært involvert?

– For min del handler det om å sjekke om alt har skjedd etter boken, om det stemmer det som statsråden har sagt eller ikke. Det har med ryddighet å gjøre, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Konflikt

Per Otto Dyb ville ta opp ansettelsesforholdet til Traaseth, siden han mente at hun skapte konflikt og splid.

Isaksen sier han grep inn fordi Dyb allerede var blitt vraket som styreleder, og at han derfor ikke ville miste både styreleder og administrerende direktør på en gang.

Styrelederen oppfattet dette som at Isaksen ville overstyre ham.

– Jeg må vise til det jeg har svart Stortinget hvor vi selvfølgelig plikter å gi korrekt informasjon, nemlig at jeg understreket i samtalen at dette var et synspunkt fra departementet, at det ikke var en instruksjon av styret og at jeg aksepterte at styreleder kunne ha en annen vurdering. Så må jeg ta til orientering at Dyb har oppfattet situasjonen annerledes, sa Isaksen til DN mandag.

Dyb har en annen oppfatning.

– Statsråden og jeg har tydeligvis oppfattet dette helt motsatt. Jeg spurte ham direkte og i andre personers nærvær om styret sto fritt til å fortsette behandlingen av forholdet til administrerende direktør, hvorpå han svarte: Nei, nei, det er ikke det slik skal forstås, skrev han i en epost til DN i mars.(Vilkår)