EUs stats- og regjeringsledere er bekymret for norsk gruvedrift på havbunnen

Dagen før regjeringen tok neste skritt for åpning for gruvedrift på havbunn, kom EUs toppledere med en bekymringsmelding om forholdet til Norge.

En gjennomskåret sulfidprøve, hentet opp fra Oljedirektoratets tokt på Mohnryggen i Norskehavet i 2020. Havbunnsmineraler er sulfider, manganskorper og mangannoduler som dannes i de dype delene av havet – Norges plan om å utvinne de møter motbør.
En gjennomskåret sulfidprøve, hentet opp fra Oljedirektoratets tokt på Mohnryggen i Norskehavet i 2020. Havbunnsmineraler er sulfider, manganskorper og mangannoduler som dannes i de dype delene av havet – Norges plan om å utvinne de møter motbør.Foto: Øystein Leiknes Nag, Oljedirektoratet
Publisert 30. June 2024, kl. 09.09Oppdatert 30. June 2024, kl. 09.56