Regjeringen vil tilby sementfabrikken til Norcem i Brevik støtte til et forprosjekt og foreslår en tilleggsbevilgning på 80 millioner kroner i revidert budsjett for 2018. Dermed setter regjeringen av 280 millioner kroner til videre arbeid med et demonstrasjonsprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS). Summen inkluderer midler som er overført fra i fjor.

– Det positive er at vi går videre med prosjektet, og at vi fullfører det slik at vi får et beslutningsgrunnlag som kan legges fram i 2020-21, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til NTB.

Han legger tirsdag fram en statusrapport for prosjektet, der målet er å utvikle et demonstrasjonsanlegg og teknologi for fangst, transport og lagring av klimagassen. Teknologien og kunnskapen skal kunne brukes andre steder i verden.

Utsettelser

Regjeringen dropper videre arbeid med et fangstanlegg ved Yaras fabrikk på Herøya utenfor Porsgrunn. Forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo er ikke ute av dansen, men regjeringen vil kvalitetssikre tall og beregninger for anlegget før det tas en beslutning om et forprosjekt også her.

Både prosessen og målstreken – et ferdig, fullskala anlegg – har vært utsatt flere ganger.

For to år siden sa Søviknes at en investeringsbeslutning skulle tas våren 2019. Nå blir det altså utsatt ett til to år. Et fullskala anlegg skulle etter Stortingets opprinnelige vedtak ha stått klart innen 2020, men ble siden utsatt til 2022. Nå anslår statsråden at det kan komme på plass i 2023 – vel å merke dersom Stortinget ender med å gå inn for prosjektet.

– Det viktigste er at vi får et prosjekt som er godt, og at man har brukt nødvendig tid på planleggingen, sier Søviknes.

De tre oljeselskapene Statoil, Shell og Total samarbeider om å utrede transport og lagring, opplyser han.

9–11 milliarder

Ifølge foreløpige beregninger vil det koste mellom 9 og 11 milliarder kroner å bygge hele kjeden fra fangstanlegg til lagring. Årlige driftskostnader anslås til 300–500 millioner kroner.

– Det er tall som er beheftet med stor usikkerhet, understreker Søviknes.

– Vi understreker i proposisjonen at vi ønsker at industriaktørene skal ta en del av kostnadene og søke medfinansiering fra EU eller andre land rundt Nordsjøbassenget, sier statsråden.

Beslutningen om å droppe prøveprosjekt ved Yaras ammoniakkfabrikk utenfor Porsgrunn henger sammen med at Yara selv har kommet til at det ikke er «industrielt fornuftig» å videreføre.

Parisavtalen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) er fornøyd med beslutningen, selv om det betyr ytterligere utsettelser.

– Det som er viktig, er at arbeidet drives framover. Å få teknologi for fangst og lagring av CO2 er et langsiktig prosjekt som det er viktig at vi driver framover med styrke, sier han.

Både han og Søviknes understreker at CCS-teknologi er viktig for å nå klimamålene i Parisavtalen.

– Det er ikke tvil om at Norge har tatt en lederrolle, sier Elvestuen.(Vilkår)

Dette huset bjeffer
Produksjonssjef Stein-Erik Wille i smarthusløsningen Hitch våkner til nytraktet kaffe hver morgen. I et hus som kan lage bjeffelyder.
02:59
Publisert: