Det er klart etter at Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter har sett på saken på nytt etter begjæring fra den nå 34 år gamle kvinnen som sto bak voldtektsanmeldelsen for 17 år siden.

– I begjæringen er det gjort gjeldende at etterforskningen var mangelfull. Statsadvokaten er ikke enig i dette. Under etterforskningen ble det gjennomført flere avhør, herunder 10 vitneavhør samt avhør av anmeldte og fornærmede. Fornærmede hadde i forbindelse med den opprinnelige anmeldelsen oppnevnt bistandsadvokat, og det ble ikke begjært ytterligere etterforskningsskritt, heter det blant annet i avgjørelsen fra førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland.

Den da 16 år gamle jenta hevder hun ble voldtatt av Søviknes under FpUs landsmøtefest i 2000. Søviknes medga at de to hadde seksuell omgang, men avviste kategorisk at det dreide seg om noe annet enn sex med samtykke fra begge parter.

Søviknes kommenterer avgjørelsen fra statsadvokaten slik, via sin politiske rådgiver Christian Haugen:

– Jeg registrerer at påtalemyndigheten har avslått å gjenåpne den gamle saken mot meg tilbake fra 2000, som ble henlagt som intet straffbart forhold i februar 2001.

– Jeg har mange ganger de siste 18 årene beklaget det som skjedde i 2000. Det skulle ikke skjedd, og det var mitt ansvar å forhindre det. Samtidig har jeg vært klar på at det aldri skjedde noe straffbart. For alle berørte parter håper jeg at vi nå kan legge denne saken bak oss, sier Terje Søviknes.(Vilkår)

DNs Boligpanel om boligmarkedet for unge
Da må de huske én ting, sier DNs boligpanel. DNs boligpanel tipser unge mennesker om boligmarkedet.
01:56
Publisert: