Regjeringen foreslår en rekke endringer i avgiftene for elbiler og hybridbiler i statsbudsjettet for 2018. Den største overraskelsen for bilbransjen er økningen av vektavgiften for elbiler. Endringen, som har fått tilnavnet «Tesla-avgiften», har allerede møtt motstand. NRK skriver at KrF mener avgiften er et løftebrudd.

Nordea-forvalter Robert Næss har over årene markert seg som en av landets fremste Tesla-entusiaster. Han mener endringen er fornuftig.

– Det har vært helt riktig å fremme elbiler gjennom lavere avgifter. Dette har sikkert bidratt positivt til utviklingen, og det er i dag ingen tvil om at elbiler er fremtiden, sier Næss.

– På mange måter virker slaget å være vunnet. Nå må vi tenke litt mer rasjonelt i Norge, sier han.

Store kostnader

Næss har tidligere advart om at Teslas suksess i Norge bidrar til slankere statskasse. Beregninger fondsforvalteren har gjort viser at i en situasjon hvor alle kjører elbil, og regjeringen mister alle inntekten fra bil, vil kostnaden være vel 20.000 kr per lønnstager årlig.

– Med stadig flere elbiler, er det riktig å begynne å endre på dagens system. At regjeringen begynner med vekt på elbilene, virker fornuftig, sier Næss.

– Det ideelle ville vært at de miljøvennlige bilene er billigst, men det har gått for langt. Kanskje burde man tidligere trappet opp med moms på elbiler og etter hvert avgifter, tilføyer han.

Importerer elbiler

Næss investerte i sin første Tesla i 2013. Inntil i vår, hadde han en Tesla modell X. DN skrev i fjor vinter at Næss var blitt svartelistet av Tesla Motors fordi elbilprodusenten mente han spekulerte i videresalg. I dag kjører fondsforvalteren en ladbar hybrid – en Porsche Panamera.

I 2013 etablerte Næss elbilimportøren Ecocar as i Bergen sammen med datteren og sønnen. Selskapet importerer elbiler og ladbare hybrider fra Europa. Der går det i Nissan Leaf, Kia Soul, Volkswagen e-Golf og e-Up samt noen få ladbare hybrider.

– For Ecocar er det perfekt at det ikke er avgift og moms på elbiler. Sånn sett har jeg incentiver i bransjen, understreker Næss.

– Men Norge trenger pengene, så jeg har forståelse for at politikerne gjør dette, sier han.

Kun tunge biler

Endringene vil føre til at tunge elbiler blir 70.000 kroner dyrere, meldte Aftenposten onsdag. I nasjonalbudsjettet skriver regjeringen:

«Elbiler gis også fullt vektfradrag når fritaket for elbiler i engangsavgiften nå foreslås opphevet. Med forslaget vil det bare være tunge elbiler, med vekt over to tonn, som vil få engangsavgift. Elbiler vil fremdeles ha betydelige fordeler sammenlignet med biler som bruker fossilt drivstoff.»

– Vi har gjennom flere budsjetter lagt om engangsavgiften for biler i miljøvennlig retning. Dette har gitt resultater. Det ruller stadig flere moderne og miljøvennlige biler ut på veiene. Utslippene går kraftig ned. Stortinget har et uttalt mål om å redusere gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler til 85 gram per kilometer. Vi ligger an til å nå dette målet tre år før tiden, sa finansminister Siv Jensen, da hun presenterte budsjettet torsdag formiddag.

34 prosent av nybilsalget i første halvår 2017 var elbiler og ladbare hybrider, ifølge Samferdselsdepartementet. Elbilforeningen er blant dem som reagerer på dagens endring.

– Ingen har vel trodd elbilfordelene ville bestå for alltid, men de trekker pluggen for tidlig, sier Christina Bu i Elbilforeningen til DN.(Vilkår)

Klarer du å styre norsk økonomi uten å tømme Oljefondet? Prøv DNs finansministerspill.

Prøv finansministespillet