– Dersom Jagland har feilinformert Nobelkomiteen er det alvorlig. Stortinget må gå nærmere inn i saken og få frem hva som er sannheten. Deretter må man vurdere hvilke konsekvenser det eventuelt vil få.

Det sier Liv Signe Navarsete, utenrikspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Like før Nobelkomiteen fredag skal annonsere hvem som får fredsprisen i år, kommer det krav om opprydning fra flere på Stortinget.