Erik Haugane, i dag partner i oljeselskapet Okea i Trondheim, sluttet som leder for Siva for drøyt tre år siden. Den gang begrunnet Siva og Haugane avgangen med at han ikke hadde fått hele organisasjonen med seg i endringsprosessene. Nylig sluttet arvtageren, Espen Susegg, med omtrent samme begrunnelse.

Susegg trakk seg 4. januar fordi han «ikke har lykkes med å videreutvikle den sterke bedriftskulturen Siva er avhengig av for å utføre samfunnsoppdraget».

– At han har hatt problemer med folk i organsiasjonen skjønner jeg jo, det var grunnen til at jeg ikke ønsket å være der, sier Haugane.

Haugane sier styret var enig i endringene han satte i gang, men ba ham trå mindre hardt på gasspdalen.

– Da sa jeg at det har jeg hverken lyst eller tid til , sier han.

«Tøffe dager»

Susegg understreker overfor DN at han opplever at Siva nyter stor tillit, både politisk og fra embedsverket.

– Handler det om at du ikke har fått tilgang på ressursene du trenger?

– Jeg tror ikke jeg skal si så mye annet enn at slike beslutninger ikke skjer i et vakuum. Jeg konstaterer at det er blitt slik det er blitt. Dette er tøffe dager for meg og for selskapet, som aldri før har fått en så stor oppdragsmengde, sier han.

Møtte motstand

Ifølge Haugane var Siva konstruert for å støtte gårsdagens næringsliv da han kom inn, og mye måtte endres.

– De ble ikke målt på det de gjorde. Jeg var opptatt av analyse og resultat, ikke prosess. Jeg ville gi mer til de som gjør det bra, sier han.

Haugane viser blant annet til at Siva bvar med på å gi gründermiljøet Startuplab midlene de trengte for å starte opp i 2013.

Dette er nå ett av de aller sterkeste miljøene for oppstartsbedrifter i Norge, og ifølge Haugane ville han gi mer støtte til noen slike sterke miljøer. Han mener det gamle strategien var «å smøre et tynt lag» over alt i landet, og at dette ikke ga resultater, og at resultatene heller ikke ble målt.

Haugane mener imidlertid at Siva har fulgt kursen han staket ut, også etter at han gikk av.

Dette bekreftes av Roy Strømsnes, kommunikasjonsdirektør i Siva.

– Jeg ser at det er visse likhetstrekk mellom begrunnelsene for at Haugane og Susegg trakk seg, men det er to forskjellige saker. Siva er et helt annet selskap i 2018, og har til dels en helt annen stab, sier han.

Feil kompetanse

Konfliktnivået i Siva har vært høyt. Haugane sier han møtte mye motstand mot endringer, særlig blant ansatte som drev med fordeling av midler.

– Jeg ba dem analysere og trodde de hadde kompetansen, men det hadde de egentlig ikke, sier Haugane.

Han laget rammene for en ny strategi, med fokus på innovasjonsprosesser, og mener kompetansen Siva hadde da var feil. Haugane ønsket å gjøre endringer raskt, og opplevde å få støtte for kursen av styret og eierne, men han ble bedt om å gå saktere frem.

Strømsnes mener Siva er svært godt rustet kompetansemessig og, og understreker at de i 2017 gjennomførte et stort kompetanseutviklingsprosjekt.

– Vi har et viktig og krevende samfunnsoppdrag, og er opptatt av at våre medarbeidere skal ha spisskompetanse på sine felt. Og det har de i dag, sier Strømsnes.

Han gir imidlertid Haugane ros for strategien han la.

– Haugane satte i gang en del prosesser og la en strategi som den nye administrasjonen og styret har videreført, som har vist seg å være veldig god, sier Strømsnes.

Konflikter

Men Strømsnes legger ikke skjul på at det har vært konflikter.

– Siva har vært gjennom store endringer som har satt bedriftskultur og ansatte på prøve. Naturlig nok er summen av dette noe av det som gjør at Espen Susegg på nyåret har valgt å fratre som leder i Siva, sier han.

Haugane mener Siva har gjort mye riktig de siste tre årene og fortsatt den kursen han staket ut. Han sier han ble overrasket over at Susegg sluttet.

– Siva er egentlig et veldig effektivt virkemiddel, hvis de klarer å holde kursen og ikke bli sabotert av enkeltansatte, sier han.(Vilkår)