4. mars klokken 10:48 sendte styreleder Per Otto Dyb i Innovasjon Norge en epost til valgkomiteen i Innovasjon Norge, og meddelte at han trakk seg som styreleder. DN har fått innsyn i eposten fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Dyb innleder med å skrive at forholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth har vært tema i to styreperioder.

Per Otto Dyb går hardt ut mot Traaseth i brevet.
Per Otto Dyb går hardt ut mot Traaseth i brevet. (Foto: Aleksander Nordahl)

«Styret har på nært hold opplevd hvordan daglig leder skaper konflikter, konfrontasjoner og splid. Forholdet til AD var planlagt diskutert 1. mars», skriver han i brevet. AD vil si administrerende direktør, altså Anita Krohn Traaseth.

Tordner mot departementet

28. februar skulle styret starte behandlingen av spørsmålet. Dyb ble da oppringt av departementet, som mente at det ville være uheldig å miste både styreleder og administrerende direktør på en gang. Dyb var nemlig blitt vraket som styreleder tidligere i måneden.

«Departementet som i flere tidligere møter, senest i januar i år, har sagt at forholdet til AD er helt og holdent styrets ansvar, har nå snudd. Nå vil de overstyre styret. Dette er en utidig innblanding i styrets arbeid og ikke i tråd med anerkjente prinsipper for god eierstyring», skriver Dyb.

«Jeg reagerer på at departementet mener de er bedre skikket enn styret til å vurdere forholdet til daglig leder. Jeg opplever at departementet signaliserer mistillit til styrets evne til å vurdere denne saken og de facto setter styret under administrasjon», skriver han.

Dermed bestemte Dyb seg for å trekke seg. Han skriver at han er innforstått med at valgkomiteen uavhengig av saken vil innstille på ny styreleder.

«Det er jeg fullt innforstått med og respekterer. Hensynet til selskapet tilsier imidlertid at det ikke bør være til hinder for at styret behandler forholdet til AD. Tvert imot, i lys av hvordan forholdet til AD har utviklet seg over tid, burde dette være styrets prioriterte oppgave».

Dyb ønsker ikke å kommentere saken ytterligere tirsdag.

Styreleder har tillit

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken. Det tar jeg med styret i styrerommet, der den hører hjemme, sier konstituert styreleder Jørand Ødegård Lunde.

Senere la hun til følgende kommentar via kommunikasjonsavdelingen til Innovasjon Norge:

– Styret har tillit til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, sier fungerende styreleder Jørand Ødegård Lunde.

Traaseth vil ikke kommentere saken.

Isaksen: Instruerte ikke

– Departementet har ikke instruert styret, men gitt uttrykk for synspunkter knyttet til tidspunktet for en vurdering av administrerende direktør. Jeg har understreket i samtale med Dyb at han sto fritt til å gjøre en annen vurdering, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar til DN.

– At Per Otto Dyb sier at han følte seg instruert av departementet må jeg ta til orientering, legger han til.

Dyb har nemlig et helt annet inntrykk enn næringsministeren.

– Statsråden og jeg har tydeligvis oppfattet dette helt motsatt. Jeg spurte ham direkte og i andre personers nærvær om styret sto fritt til å fortsette behandlingen av forholdet til administrerende direktør, hvorpå han svarte: Nei, nei, det er ikke det slik skal forstås, skrev han i en epost til DN på mandag. (Vilkår)

Som skapt for Norge
Porsches andre elbil, Mission E Cross Turismo, vil bli en suksess i Norge om den settes i produksjon.
00:58
Publisert: