– Jeg er veldig bekymret, sier Arbeiderpartiets Arve Sigmundstad til NTB.

I onsdagens spørretime vil Østfold-representanten utfordre regjeringen og finansministeren på bemanningssituasjonen i tolletaten.

Bekymringsmeldinger

I det siste har Sigmundstad mottatt flere bekymringsmeldinger fra ansatte i Tollvesenet.

– De forteller om ressursmangel, kutt i budsjettene som igjen fører til kutt i bemanningen på kveld, helg, natt og helligdager – og kutt i overtid, sier han.

Bekymringsmeldingene gjelder blant annet:

• Det kuttes i nattevakter, kveldsvakter, i overtid og på høytidsdager. Noen steder er det ingen overtid. Dette betyr at objekter man «vet» er aktuelle, kan passere fritt.

• Viktige aksjoner nedprioriteres, gjerne store aksjoner som gjøres i samarbeid med andre etater.

• Aksjoner avlyses dersom det koster penger eller tar for lang tid. Slike aksjoner er myntet på de store kriminelle aktørene og ikke de «enkle» beslagene i form av rutine- og stikkprøvekontroller.

– Uforsvarlig

Leder i Norsk Tollerforbund Fredrik Støtvig bekrefter bildet.

– Vi er uforsvarlig tynt bemannet, og det går ut over samfunnssikkerheten, sier han til NTB.

– Vi fikk beskjed i 2016 om at grensekontrollen skulle skinne. Vi ble lovet en satsing, men den har vi ennå ikke sett noe til, føyer han til.

I 2016 lovte regjeringen å styrke grensekontrollen med rundt 120 årsverk. Men sommeren 2017 hadde satsingen kun resultert i tre ekstra tjenestemenn, ifølge Støtvig.

– Vi gjorde en kartlegging. Nå er regnestykket enda verre, ettersom vi kommer til å miste flere, sier Støtvig.

For samtlige tollregioner har Tolldirektøren vedtatt et kutt i rammene på 3 prosent i 2018 for å kunne ha midler til utviklingsprosjekter. Samtidig er det innført rekrutteringsstopp.

– Det blir ingen nye aspiranter verken i år eller neste år. Derimot har det blitt iverksatt insentiver for at folk skal slutte. Mellom 30 og 40 er nå på en sånn løsning, sier Støtvig.

Dårlig stemning

Økt satsing på moderne tekniske løsninger er blant årsakene til bemanningskuttene, mener han.

– For eksempel har regjeringen investert mye penger i kameraovervåking. Det er et fantastisk hjelpemiddel, men hjelper lite dersom vi ikke har menneskelige ressurser som kan fange opp mistenkelige objekter, konstaterer Støtvig og sier dette skaper dårlig stemning blant de tollansatte.

– Folk har lyst til å gjøre en god jobb, men dette går ut over arbeidsmoralen.

Ifølge Støtvig trengs det ekstrabevilgninger på minst 250 millioner kroner i året for å holde den operative kraften i Tolletaten ved like inntil effekten av reformene slår inn. Etaten får i dag om lag 1,6 milliarder kroner i året over statsbudsjettet.

Andre gang

Det er andre gang på kort tid at denne saken tas opp i Stortinget. 23. mars stilte Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik spørsmål til Siv Jensen om hun mente hun har tilstrekkelig kontroll på Norges grenser.

– Jeg mener vi har en god tolletat med mange engasjerte og dyktige tjenestemenn og har et godt utgangspunkt for videre utvikling av etaten. Ytterligere satsing på Tolletaten vil imidlertid måtte veies opp mot alle andre gode formål i den ordinære budsjettprosessen, var Jensens svar.(Vilkår)

Vårren sykkel på 1-2-3
Vasker du sykkelen din ofte, varer den lenger. Om du ikke vasker den ofte, så ta iallfall en skikkelig vårrengjøring. Sykkelekspert Jonas Strømberg forteller deg alt du trenger å vite om hvordan.
02:19
Publisert: