Det er tre måneder siden stortingspresident Olemic Thommessen gikk av på grunn av den store kostnadssprekken i Stortingets byggeprosjekt. Under Thommessens ledelse økte de antatte kostnadene til 2,3 milliarder kroner.

Byggeprosjektets kostnader er igjen tema under behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Regjeringspartiene og KrF setter av 376,7 millioner kroner til prosjektet.

Etter at sprekken ble kjent ba Stortinget om en tilleggsbevilgning på den størrelsen, men i et brev til finanskomiteen i slutten av mai opplyser stortingspresident Tone Trøen om at så mye penger ikke trengs i år:

«På bakgrunn av oppdaterte tall og gjennomgåelse av forventet kontantstrøm, foreslås denne tilleggsbevilgningen redusert til 263 millioner kroner for 2018». Det vil si 113 millioner kroner mindre enn det som blir bevilget.

Hun forklarer imidlertid til DN at kostnadsrammen ikke endrer seg, og forblir på 2,3 milliarder kroner også etter Stortingets anslagsendring av utgiftene for budsjettåret.

Hun sier prosjektet har «gjort en grundig gjennomgåelse av planlagt fremdrift og tilhørende utgifter» dette budsjettåret.

– Dette har medført en endring i periodiseringen av utgifter mellom 2018 og 2019. Stortinget har i samsvar med sitt bevilgningsreglement gjort de mest realistiske anslagene over utgifter og inntekter som kommer til utbetaling i 2018, sier hun.

Henrik Asheim leder finanskomiteen på Stortinget.
Henrik Asheim leder finanskomiteen på Stortinget. (Foto: Aleksander Nordahl)

Høyre: Har kontroll

Helt siden sprekken ble kjent har politikerne varslet at Stortinget selv må spare penger for å dekke kostnadene.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes foreslo å se på sparetiltak da det i april ble bevilget 90 millioner for å holde prosjektet gående. Han fikk nei og beskjed om at dette skulle behandles i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett.

Flere forhold gjør at det ikke er nødvendig med sparetiltak i denne omgang, mener finanskomiteens leder, Henrik Asheim.

– Det ene er disse 113 millioner kronene. Det andre er at Stortinget varsler i budsjett for 2019 at de skal ta alle utgiftene i byggeprosjektet innenfor rammen i 2019. De to tingene i sum mener jeg viser at man har kontroll og at Stortinget har kuttet, sier han.

– Vi har lyttet til direktøren når hun sier at det er et mindre forbruk i år, men at det er for tidlig å si om de samlede kostnadene for prosjektet blir redusert. Derfor viderefører vi bevilgningen i RNB selv om det altså ser ut til å være et mindre behov, legger han til.

Rødt: En avledningsmanøver

Moxnes avviser at den lavere bevilgningen på noe vis dekker for kostnadssprekken, og kaller Høyres snakk om innsparinger for «tomprat» og «en avledningsmanøver».

– Asheim gjemmer seg bak en teknikalitet som handler om å skyve utgifter til neste år, og derfor ikke er noen innsparing, sier han.

Moxnes viser til at Stortinget følger kontantprinsippet og fører inntekter og utgifter når de inn- og utbetales. Det vil si at det er noe tilfeldig om utbetalinger føres før eller etter årsskiftet, samtidig som det har klar effekt på statsbudsjettet. Det innebærer at midlene det er snakk om kommer til utbetaling i 2019 og ikke er innsparinger i 2018.

Bjørnar Moxnes kjøper ikke Asheims forklaring.
Bjørnar Moxnes kjøper ikke Asheims forklaring. (Foto: Gunnar Blöndal)

– Politikerne på Stortinget ber ofte vanlige folk om å stramme inn livreimen og vise moderasjon, men når det kommer til egne frynsegoder og godtgjørelser så er det en motvilje til å stille samme krav til seg selv. Dette svekker med rette tilliten til politikerne, sier Rødt-lederen som blant annet er for å kutte i lønnen til stortingsrepresentantene.

Asheim: – Burde roe seg ned

– Vi fikk som samlet Finanskomité oversendt informasjon som også presidenten og stortingsdirektøren redegjorde for i møte med komiteen. Der anslår de behovet i 2018 til 113 millioner mindre enn først antatt, svarer Asheim på kritikken.

Når stortingspresidenten deretter varsler at andre kostnader skal innenfor Stortingets ordinære budsjett for 2019, viser det at det begynner å bli orden, ifølge Asheim.

– Det er kanskje på sin plass å roe seg litt ned fra Moxnes sin side, all den tid han følger vårt opplegg på kronen og ikke reduserer bevilgningene til Stortinget i sitt eget alternative RNB. Dette er ikke teknikaliteter, men realiteter selv Rødt ser ut til å ha tatt inn over seg, svarer han på kritikken fra Rødt.(Vilkår)

Meretes utvalgte: En perfekt sommerriesling
Denne rieslingen er en super kombinasjon til sommerens sushimåltid.
01:17
Publisert: