– Det er oppsiktsvekkende at Spetalen kan bomme så ettertrykkelig. En mann med 40 års erfaring som investor, megler og forvalter burde være i stand til å beskrive norsk økonomi korrekt. I stedet karikerer han en virkelighet som ikke finnes.

Det sier Aps nestleder og kunnskapsminister Tonje Brenna etter at Øystein Stray Spetalen i DN tirsdag ga regjeringen skylden for den svake kronen. Ifølge han er årsaken at utenlandske investorer rømmer landet på grunn av politisk risiko. Og han spådde at dagens inflasjon på seks prosent vil stige til ti ved neste stortingsvalg.

Over kaféfrokosten tar Brenna sats:

– Spetalen tar dobbelt feil, først i beskrivelsen av norsk økonomi og dernest om den norske modellen som også investorer og meglere nyter godt av. Spetalen sa at «det er ingen som gidder å sitte i Norge lenger».

Rekordinvesteringer

– Det stemmer jo bare ikke. I første kvartal ble det etablert over 20.000 foretak, det nest høyeste noen gang. Sysselsettingen er rekordhøy, ledigheten er lav, fastlandsbedriftene investerer som aldri før. I tillegg er han vel den eneste som mener at inflasjonen vil fortsette å øke. Både Norges Bank, SSB og de store bankene sier den vil avta.

Brenna avviser at det er politiske årsaker til kronekursfallet.

Aps nestleder Tonje Brenna mener det ikke er grunnlag for å endre skattepolitikken når det går så godt i norsk økonomi.
Aps nestleder Tonje Brenna mener det ikke er grunnlag for å endre skattepolitikken når det går så godt i norsk økonomi. (Foto: Per Thrana)

– Vi har flytende kronekurs og politikerne bestemmer ikke den. Under Solberg-regjeringen falt kronekursen med 15 prosent. Like lite som dagens fall er Støres ansvar, var det Solbergs feil den gang. De som har peiling på dette peker i stedet på en kombinasjon av rente, petroleumspriser og uro i finansmarkedene.

Bør være ærlig

Den andre feilen hun mener Spetalen begår er beskrivelsen av samfunnsmodellen Norge bygger på. Spetalen harselerte med Aps motto «Skape for å dele»: «Det de sier er: Når det går opp, er det mitt, går det ned, er det ditt.» Og «Historien har vist at jo mindre ulikheter, jo dårligere har folk flest det – bortsett fra en liten elite på toppen.»

Her geleides Spetalen og Haaland bort fra VIP-området:

– Når vi sier at du skal yte etter evne og få etter behov, gjør vi ikke det fordi vi er spesielt snille i dette landet, men fordi det lønner seg for alle. Investorer og bedriftseiere nyter godt av en modell med høy tillit, stor sosial mobilitet hvor vi i fellesskap tar ansvar for å utdanne alle de fagarbeiderne og analytikerne som bedriftene trenger.

Ifølge Brenna karikerer han regjeringens politikk fordi han er uenig i den norske samfunnsmodellen.

– Det må han gjerne mene, men da bør han si det rett ut.

Ikke helt alene

– Hvor representativ tror du Spetalen er for næringslivets holdning?

– Jeg opplever at de fleste bedriftseiere og kapitalsterke nordmenn setter pris på den samfunnsmodellen vi har. Det Spetalen først og fremst står alene om, er beskrivelsen av norsk økonomi.

Aps nestleder Tonje Brenna forklarer over frokosten hvorfor hun mener Spetalen karikerer den norske samfunnsmodellen.
Aps nestleder Tonje Brenna forklarer over frokosten hvorfor hun mener Spetalen karikerer den norske samfunnsmodellen. (Foto: Per Thrana)

– Men han står ikke alene om å mene at regjeringens politikk er næringsfiendtlig når så mange har flyttet til Sveits?

– Tallene tyder på at vi har et næringsliv som satser på en fremtid i Norge og som ser store muligheter. Norske bedrifter har aldri hatt høyere investeringer enn nå og aldri før har flere vært i jobb. Jeg har ikke noe ønske om at eiere av norske bedrifter skal flytte ut og håper flest mulig blir i Norge, for Norge er et bra land, også for å bli rik i. Det er Sveits som er annerledeslandet. Så kan vi gjerne diskutere skatt og enhver regjering skal tåle kritikk, sier Brenna.

DN har forelagt Spetalen Brennas kritikk. Han svarer slik:

– Valutamarkedets dom er at tilliten til norsk økonomi og politikk er svak, noe som har medført at kronen er blant de svakeste valutaene i verden det siste året. Jeg og flere andre mener at den politiske risikoen er en av hovedårsakene til dette, sier Spetalen.

Han avviser også at han er uenig i den norske samfunnsmodellen.

– Det er like feil som om jeg skulle ha hevdet at siden Brenna fikk 2 i matematikk, kan hun ikke uttale seg om økonomi, som er et mattefag. Dessverre hjelper ikke denne type politisk retorikk noe i å styrke kronen, sier Spetalen.

Følte kronekursen i London

Selv om over 50 rike nordmenn har flyttet til Sveits, ser ikke Brenna behovet for å endre eierbeskatningen.

– Når norsk økonomi går så bra, tyder det på at vi har et skatteopplegg som fungerer. Det er to store skattegrep som er gjort: høyprisbidrag på strøm og grunnrente på havbruk. Men, med forbehold, har jeg ikke sett noen som driver med strøm eller hav, ha flyttet til Sveits. Så svaret er nei. Vi har ikke planer om endre skatteopplegget.

Kronekursen kjente hun selv på da hun for to uker siden var med den eldste sønnen på Harry Potter-land i Storbritannia.

– Jeg følte meg ikke rik da jeg kom hjem. Heldigvis har jeg unger som helst vil være hjemme i ferien.

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.