Tor Mikkel Wara opplyste onsdag at han som rådgiver i pr-byrået First House hadde oppdrag for Politiets Fellesforbund for tre år siden. Men Wara foreleste for tillitsvalgte i politiet og YS Stat om politisk påvirkning og lobbyvirksomhet i februar 2018, altså bare to måneder før han onsdag ble utnevnt som justisminister.

– Lobbyvirksomhet er en viktig del av opplæringen av våre tillitsvalgte. Wara holdt innlegg om lobbyvirksomhet, kommunikasjon og påvirkning. De tillitsvalgte var fornøyd med Wara, sier Unn Kristin Olsen, leder for Parat politiet.

«Fornøyd»

Som justisminister får Wara ansvaret for politietaten og vil møte de polititillitsvalgte igjen blant annet når han skal gjennomføre den omstridte nærpolitireformen og andre endringer der. Ansatte med politifaglig bakgrunn og politiadvokater, er også uenige i mange spørsmål om organiseringen i norsk politi.

I foredraget med tittelen «politisk påvirkning og lobbying» ga Wara 30 tillitsvalgte i YS Stat innføring i påvirkningsarbeid. Wara deltok på YS Stats kurs for topptillitsvalgte under en studiesamling på hotellet Best Western Gardermoen 6.–8. februar i år.

Der deltok tillitsvalgte fra Norges Politilederlag og Parat, som organiserer 900 politifolk over hele landet. Parat stilte med åtte tillitsvalgte som fikk opplæring av Wara i hvordan drive lobbyvirksomhet mot politikere.

«Viktigere enn noen gang»

– Wara snakket om kommunikasjon og påvirkning av politikk, og er en god foredragsholder, sier Olsen. Hun opplyser at de ba First House om å sende en innleder med politisk erfaring og god kunnskap i politisk påvirkning, lobbyvirksomhet og kommunikasjon. First House sendte Wara i fjor og i år til kurset.

– Det er viktigere enn noensinne for våre tillitsvalgte å drive lobbyvirksomhet. Wara har erfaring som politiker og har jobbet med påvirkning, lobby og kommunikasjon. Han fikk som de andre foredragsholderne gode tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte, sier Olsen.

På samlingen i februar kurset Wara også tillitsvalgte fra fagforeningen Delta, som organiserer ansatte i norsk sivil beredskap. Wara er statsråd i Justis- og beredskapsdepartementet og dermed også øverste ansvarlig for norsk sivil beredskap.

«Ingen bindinger»

Tor Mikkel Wara svarer i en epost til DN at han holdt et generelt foredrag for YS Stat.

– Foredraget for YS-stat handlet generelt om Stortinget og forståelsen av politiske prosesser. Det var et generelt foredrag og handlet ikke om noen konkrete saker eller departementer, og det var flere ulike yrkesgrupper representert i salen. Jeg vet ikke hvilke, skriver Wara, som understreker at «jeg i dag ikke har noen bindinger eller økonomiske interesser til First House eller til kundene».

Olsen ønsker å poengtere at Parat ikke visste at Wara skulle bli justisminister da han foreleste for politiets tillitsvalgte om lobbyvirksomhet og politisk påvirkning.

Lobbyist i 20 år

Tor Mikkel Wara har jobbet 20 år som pr-rådgiver etter at han trakk seg ut av ledende posisjoner i Fremskrittspartiet i 1994. Fra 2010 til 4. april i år jobbet han i pr-byrået First House. Han uttalte ved utnevnelsen at han ikke har hatt oppdrag i First House som gjør han inhabil som justisminister:

– La meg være helt klar på at det ikke er noen områder i dette departementet som jeg ser at jeg kan være inhabil på, sa Wara onsdag.

First House offentliggjorde onsdag deler av Waras kundeliste, der YS Stat er oppført som en av kundene. Det ble der ikke opplyst hva Waras arbeid for YS Stat innebar. Wara hadde oppdrag for Politiets Fellesforbund fra 2009 til 2014.

– Oppdraget for Norsk Politiforbund ble avsluttet for tre år og tre måneder siden. Jeg vil minne om at normal karantenetid for å gå fra politikk til private virksomheter er seks måneder, i enkelte tilfeller med ytterligere saksforbud på noen måneder. Tre år er så lenge siden at det ikke foreligger noen «karantene»-bestemmelser, uttaler Wara til DN torsdag.

«Det må være full åpenhet»

– Dette viser hvor viktig det er med åpenhet. Jeg mener han burde legge frem kundelistene sine. Det er ikke i seg selv problematisk at han har snakket til politiledere, men det er viktig at det er åpenhet rundt kundeforholdene, sier Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, Lene Vågslid, og får støtte fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

– Hvem vet hvilke andre interesser han nylig har jobbet med som kan ha påvirkning for hvilke beslutninger han tar. Så lenge det ikke er åpenhet, er det umulig for Stortinget, presse og offentlighet å sjekke om alt går riktig for seg, sier Fylkesnes, som har foreslått at nye regjeringspolitikere må legge frem kundelistene for siste to år.

Også Jenny Klinge (SP) i Stortingets justiskomité maner til åpenhet.

– Det må være full åpenhet. Vi vet at slike betalte oppdrag kan skape bindinger. Det er negativt i politikken. Nye statsråder må være helt åpne om slike oppdrag. Det er få ganger det er gode grunner til å holde noen av navnene på kundelisten skjult, sier Klinge.

«Uproblematisk»

Forbundsleder Geir Krogh i Norges Politilederlag mener det er uproblematisk at Wara har forelest for politiets tillitsvalgte om lobbyvirksomhet.

– Wara foreleste om lobbyvirksomhet og politisk påvirkning. Jeg ser ikke noe problem med at Wara har forelest på YS sine kurs. Alle har en historie med seg. Han er i en ny rolle nå, så det må greit, sier Krogh, som kaller utnevnelsen av Wara for «positiv».

– Vi er positive til Wara. Hans bakgrunn virker fornuftig og vi ser frem til å samarbeide med ham. For oss er to ting viktig, politiets kapasitet- og kompetansebehov og nødvendigheten av en langtidsplan for politiet

– Hva mener du med at hans bakgrunn virker fornuftig?

– Poenget er at vi har hatt en turbulent tid med tre justisministere på et halvt år. Det er viktig å få ro rundt justisministeren nå. Wara er en mann som kan skape ro rundt den posisjonen, sier Krogh. (Vilkår)

Handelskrigen mellom USA og Kina forklart på 102 sekunder
DNs kommentator Bård Bjerkholt om frykten med handelskrigen mellom USA og Kina
01:42
Publisert: