– Vi har hatt et møte, og avventer nå ytterligere informasjon. Jeg synes det er oppsiktsvekkende hvordan Isaksen har grepet inn, mens vi som stor eier knapt har fått noe informasjon om saken, sier fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Landets fylkeskommuner eier 49 prosent av Innovasjon Norge, og er dermed nest største eier etter staten, som eier resten.

Likevel sier Følling at de ikke har vært involvert i prosessen som endte med at styreleder Per Otto Dyb trakk seg. Dyb ville behandle en sak om ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, men ble stanset av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) siden han er ferdig til sommeren. Isaksen ble næringsminister i januar.

Fylkesordfører Følling reagerer på håndtering fra næringsministeren.
Fylkesordfører Følling reagerer på håndtering fra næringsministeren. (Foto: Thor-Aage Lillestøl/Sogn og Fjordane fylkeskommune)

– Det er ikke bare departementet som bestemmer her, men i denne saken har ikke vi blitt involvert, sier Følling, som understreker at Innovasjon Norge er et viktig selskap og apparat for fylkeskommunene.

Venter på Isaksen

Tore O. Sandvik (Ap) er fylkesordfører i Trøndelag og leder kollegiet av fylkesordførere i Norge. Han forteller at de har hatt et møte om saken.

– Fylkeskommunene hadde et kort telefonmøte onsdag 7. mars, hvor vi ble enige om å avvente svar på det spørsmål Terje Lien Aasland har stilt i Stortinget, skriver Sandvik i en epost.

Har det vært noen reaksjoner på hvordan Isaksen har opptrådt i saken?

– Vi er blitt enige om å avvente ytterligere informasjon, jevnfør svaret statsråden skal gi til Aasland, svarer Sandvik.

Isaksen skal svare Aasland mandag.

Valgkomiteen som vraket Dyb som styreleder er ennå ikke ferdig med sitt arbeid. DN har tidligere kunnet fortelle at Røe Isaksen ble informert om Dybs skjebne før styrelederen selv ble det.

– Vi har hatt kontakt med fungerende styreleder, som har forsikret oss om at selskapet har et beslutningsdyktig styre. Vi har også vært i kontakt med valgkomiteen som sier at de vil ha klar sin innstilling til et fremtidig styre til foretaksmøtet i begynnelsen av mai, skriver Sandvik i en epost.

Isaksen: Derfor grep jeg inn

Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Aasland har reagert kraftig på Isaksens håndtering av saken, og stilt en rekke spørsmål om hvordan og hvorfor næringsministeren har grepet inn. Isaksen svarte Aasland på mandag:

«Jeg er opptatt av at statens eierskap skal håndteres på en god og profesjonell måte. Åpenhet om eierstyringsprinsippene, aksept for rolledelingen i selskapslovgivningen, eierstyring gjennom generalforsamling og vekt på å velge kompetente styrer må ligge i bunnen for statens eierutøvelse».

Isaksen opplyser videre om at Dyb ønsket starte en formell prosess med å vurdere stillingen til Anita Krohn Traaseth som administrerende direktør i styremøte 1. mars. Departementet uttrykte da at dette kunne være uheldig, siden Dyb var på vei ut.

Dyb hadde tidligere vært i dialog med departementet og fått beskjed om at det var styrets oppgave å vurdere ansettelsesforholdet til administrerende direktør.

«Begrunnelsen for departementets synspunkt var en vurdering om at det ville kunne være lite hensiktsmessig om en styreleder igangsatte en slik prosess tilknyttet administrerende direktørs stilling når det om kort tid ville være et nyoppnevnt styre som skulle håndtere den videre forvaltningen av selskapet», skriver Isaksen.

Han presiserer at han ikke instruerte Dyb i saken, og at styreleder sto fritt til å gjøre sine egne vurderinger. Dyb mener derimot selv at han er blitt overstyrt av departementet, og trakk seg derfor som styreleder.(Vilkår)

– En fullstendig frikobling fra alt annet i livet
Jo Nesbø drar til Krabi i Thailand for å skrive og klatre. – Problemet med å skrive hjemme er at det plutselig kan bli veldig viktig å vaske klær, sier forfatteren.
02:23
Publisert: