Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bestemte seg i slutten av august for å få habiliteten vurdert i saker som gjelder Telenor.

Bakgrunnen for en mulig habilitetskonflikt når det gjelder Telenor er hans vennskap med Fredrik Wang Gierløff, som er samfunnskontakt i Telenor Norge. Gierløff har vært politisk rådgiver i regjeringen og Unge Høyre.

DN har fått tilgang til Justisdepartementets konklusjon fra Nærings- og fiskeridepartementet. Lovavdelingen konkluderer med at det er vanskelig å si når Isaksen vil være inhabil.

«Slik vi ser det, vil kontakt om en sak mellom Gierløff og konsernsjefen i Telenor ikke i seg selv medføre at næringsministeren er inhabil til å delta i behandling av saken i departementet. Det vil derimot være relevant i habilitetsvurderingen hvis det dreier seg om en sak Gierløff i særlig grad har engasjert seg i. Det er likevel vanskelig å si noe generelt om når inhabilitet kan tenkes å inntreffe som følge av et slikt engasjement i en sak som behandles i departementet», står det.

Ikke vurdert før

Isaksen tok over som næringsminister på starten av året, men det er først nå at han ber om å få habiliteten vurdert.

– Jeg ba om en habilitetsvurdering nå fordi Gierløff, etter omorganiseringen i Telenor, vil komme i direkte linje under Sigve Brekke. Da var det naturlig å be om en slik vurdering, sier han til DN.

Gierløff opplyser til DN at han sa fra til Isaksen om at han fra 1. september ville være ansatt i Telenor-konsernet, og ikke lenger Telenor Norge.

– Har du snakket noe med Isaksen om Telenor-saker siden han ble næringsminister?

– Nei, jeg har ikke snakket direkte om saker relevant for jobben min, sier Gierløff.

Partikolleger

I dokumenter DN har fått innsyn i beskriver Isaksen vennskapet med Gierløff:

«Fredrik kjenner jeg fra Unge Høyre. Han var tidligere politisk rådgiver og statssekretær i HOD. Han jobber nå med samfunnskontakt i Telenor Norge, men etter en omorganisering skal hele avdelingen nå over i konsernet. Han vil fortsatt jobbe for Telenor Norge og med saker i Norge, men det betyr like fullt at han kommer i direkte linje under Sigve Brekke og at han f.eks. kan komme til å briefe ham før møter i departementet».

Justisdepartementets lovavdeling sliter med å se mulige fordeler eller ulemper for Isaksens venn.

«Ut fra den begrensede informasjonen vi har mottatt, er det vanskelig å peke på konkrete fordeler eller ulemper en avgjørelse som berører Telenor, vil kunne få for Gierløff», står det i vurderingen.

Habilitetsspørsmålet vil i alle tilfeller være avhengig av en konkret vurdering der det er sentralt hvor stor betydning avgjørelsen vil ha for Telenor, Gierløffs role og hans interesse i utfallet.

«Det kan også være av betydning hvor stort rom for å utøve skjønn departementet har ved den beslutningen som skal treffes», står det i konklusjonen.

Ba om flere vurderinger

Isaksen ba også om å få habiliteten vurdert når det gjelder konsulentselskapet Menon på grunn av vennskapet til Gierløffs kone, Caroline Wang Gierløff. Hun er partner i selskapet.

«Caroline Wang Gierløff og Fredrik Gierløff er gift. De er nære venner av oss», forklarte Isaksen i dokumenter DN har fått innsyn i.

I tilfelle med Wang Gierløff er det lettere for Justisdepartementet å konkludere:

«Ettersom henvendelsen hit ikke knytter seg til en bestemt sak, nøyer vi oss med å si at næringsministeren, basert på hans egen omtale av relasjonen, trolig vil være inhabil til å delta i avgjørelser som kan innebære en ikke ubetydelig økonomisk fordel for Wang Gierløff eller som angår en del av Menons virksomhet som hun i særlig grad arbeider med eller en sak hun har vært særlig involvert i. I den samlede vurderingen vil avgjørelsens betydning for Menon, Wang Gierløffs økonomiske interesse i selskapet og hennes interesse i den konkrete avgjørelsen stå sentralt».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Nye dronebilder viser omfanget av jordskjelv og etterfølgende tsunami i Indonesia
00:56
Publisert: